Αισθητική Χειρουργική Μαστού

Αυξητική Μαστών
με Ένθεμα Σιλικόνης

Ανισομαστία - Ασυμμετρία

Μειωτική Μαστών

Εισολκή Θηλών - Ανεστραμμένες Θηλές

Ανόρθωση Μαστών - Μαστοπηξία

Αισθητική Χειρουργική Προσώπου

Facelift | Ρυτιδεκτομή

Ωτοπλαστική

Βλεφαροπλαστική

Ρινοπλαστική | Λειτουργική Ρινοπλαστική

Αισθητική Χειρουργική Σώματος

Λιποαναρρόφηση

Κοιλιοπλαστική

Συνδυαστικές Επεμβάσεις

Mommy Makeover

Facial Makeover

Laser

Photorejuvenation

Αισθητικές Επεμβάσεις για Άνδρες

Μειωτική Ανδρικών Μαστών - Γυναικομαστία

Αισθητική Χειρουργική Προσώπου
για τον Άνδρα

Χειρουργικές Επεμβάσεις Σώματος
για τον Άνδρα

Αποκατάσταση Μαστού

Θεραπεία Καρκίνου

Αποκατάσταση Μαστού
με Ενθέματα Σιλικόνης

Ογκοπλαστική

Αποκατάσταση Μαστού χρησιμοποιώντας την Κοιλιά

Αποκατάσταση Θηλής

Αποκατάσταση Μαστού χρησιμοποιώντας την Πλάτη