Αποκατάσταση Μαστού χρησιμοποιώντας την Κοιλιά – DIEP/TRAM Flap

Η Επέμβαση Εν Συντομία

Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει την μετάθεση δέρματος και λίπους που βρίσκονται στο κατώτερο τμήμα του κοιλιακού τοιχώματος-μεταξύ του ομφαλού και των τριχών του εφηβαίου (ο ίδιος ιστός αφαιρείται και κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης Κοιλιοπλαστικής για αισθητικούς λόγους)- στην περιοχή του μαστού που έχει υποστεί τη μαστεκτομή με σκοπό την αποκατάσταση αυτού. Το δέρμα από την περιοχή της κοιλιάς αποτελεί το πλέον ιδανικό δέρμα για την αποκατάσταση, καθώς προσομοιάζει το φυσιολογικό μαστό τόσο χρωματικά όσο και στη σύσταση του λίπους (μαλακό και εύπλαστο) και για το λόγο αυτό θεωρείται η καλύτερη αποκατάσταση που μπορεί κάποιος να προσφέρει στους ασθενείς του.

Επιπρόσθετα, το σημαντικότερο της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι το μόσχευμα διατηρείται εφ’ όρου ζωής χωρίς προβλήματα, αυξομειώνεται σε διαστάσεις ακολούθως με το υπόλοιπο σώμα και είναι ζεστό και μαλακό όπως ένας φυσιολογικός μαστός. Η αυτόλογη μεταμόσχευση (μεταμόσχευση με ιστό από τον ίδιο τον οργανισμό μας) γίνεται με την επανασύνδεση των κρημνών/δέρματος της κοιλιάς στην περιοχή του μαστού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μικροχειρουργικής. Εφόσον γίνεται ως μια επέμβαση Άμεσης Αποκατάστασης στον ίδιο χρόνο με μια επέμβαση μαστεκτομής, τότε το δέρμα του μαστού συνήθως διατηρείται και το δέρμα της κοιλιακής περιοχής χρησιμοποιείται προκειμένου να δοθεί το σχήμα στο μαστό καθώς και να σχηματιστεί η θηλή.

Στην περίπτωση που θα διεξαχθεί μια Απώτερη Αποκατάσταση τότε το δέρμα της κοιλιάς χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του νέου δέρματος του αφαιρεθέντος μαστού. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος είναι ένας άρτια καταρτισμένος πλαστικός χειρουργός σε αυτού του είδους την επέμβαση , έχοντας εκπαιδευτεί σε ειδικά κέντρα του εξωτερικού επί σειρά ετών, διενεργώντας εβδομαδιαίως επεμβάσεις αποκτάστασης με χρήση μοσχευμάτων από την κοιλιακή χώρα, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια νοσοκομεία . Τα ποσοστά επιτυχίας του είναι πάνω από το ενενήντα έξι τοις εκατό (96%,) με εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα. Η εν λόγω επέμβαση, έχοντας μια καθιερωμένη ομάδα συνεργατών, διαρκεί από έξι έως οχτώ ώρες(6-8) [παλαιότερα διαρκούσε οκτώ έως δέκα (8-10) ώρες] επιτρέποντας έτσι την ταχύτερη ανάρρωση των ασθενών και την μείωση της παραμονής τους στο νοσοκομείο.

Μικροχειρουργική

Η έννοια της μικροχειρουργικής περιλαμβάνει τη μεταμόσχευση ιστών με την συγκόλληση αγγείων (αρτηριών και φλεβών) που έχουν διάμετρο μικρότερη από 3-4 χιλιοστά κάτω από τη μεγέθυνση ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου. Πρόκειται για την πιο σύγχρονη τεχνική στον τομέα της αποκατάστασης στα πλαίσια της Επανορθωτικής Πλαστικής Χειρουργικής. Όσον αφορά στην εφαρμογή της μικροχειρουργικής στα πλαίσια της αποκατάστασης του μαστού, αυτή διενεργείται με συγκόλληση των αγγείων του δέρματος της κοιλιάς με τα αγγεία στην περιοχή του μαστού, δίνοντας έτσι εκ νέου ζωή στον κρημνό (δέρμα και λίπος) που έχει ήδη αφαιρεθεί από την κοιλιά. Τα αγγεία για να φτάσουν στο δέρμα και το λίπος της κοιλιάς περνούν μέσα από τους μύες του κοιλιακού τοιχώματος.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι εφικτό να διατηρήσουμε άθικτη την ανατομία της περιοχής όταν λαμβάνεται το μόσχευμα, όπου όλος ο ορθός κοιλιακός μυς παραμένει στην κοιλιά, ενώ στις υπόλοιπες των περιπτώσεων αφαιρείται μέρος ή όλος ο μυς μαζί με τα αγγεία ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή αιμάτωση του κρημνού και η επιβίωσή του. Στην πρώτη περίπτωση που θα παραμείνει πίσω όλος ο μυς, ο κρημνός καλείται DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator flap-Κρημνός των Εν τω Βάθει Κάτω Επιγαστρίων Διατιτραινουσών Αγγείων), ενώ στις περιπτώσεις που ο μυς γύρω από τα εν λόγω αγγεία αφαιρείται, τότε ο κρημνός καλείται TRAM (Transverse Rectous Abdominis Muscle flap -Εγκάρσιος Κρημνός του Ορθού Κοιλιακού μυός) ή Ms-TRAM (Muscle Sparing Transverse Rectous Abdominis Muscle flap -Εγκάρσιος Κρημνός του Ορθού Κοιλιακού Μυός με μερική αφαίρεση του Μυός). Εκτός από την μικρή διαφορά στην αφαίρεση ή όχι του μυός στην ουσία πρόκειται για την ίδια χειρουργική επέμβαση. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος πραγματοποιεί τη μέθοδο DIEP- που θεωρείται και η κορυφαία μέθοδος αποκατάστασης μαστού στον κόσμο- σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ασθενών.

Πλεονεκτήματα Χρήσης του Κοιλιακού Κρημνού (ιστός από την κοιλιά)

Θεωρείται παγκοσμίως ως η πιο επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης μαστού με ποσοστό επιτυχίας στους ασθενείς ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

Μειονεκτήματα της Χρήσης Κοιλιακού Κρημνού (ιστός από την κοιλιά)

DiepTramFlap-ContentImage1

Ανάρρωση από την Χειρουργική Επέμβαση και Τελική Έκβαση

Η διάρκεια παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο

Είναι συνήθως πέντε ημέρες, και η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης από 6 έως οχτώ (6-8) ώρες.

Χρόνος στο κρεβάτι

Οι ασθενείς θα χρειαστεί να παραμείνουν κλινήρεις για δύο ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων θα είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός καθετήρα ουροδόχου κύστεως.

Κινητοποίηση

Μετά από τρεις με τέσσερις ημέρες θα είναι σε θέση να κινηθούν, ενώ μετά την πάροδο δέκα έως δεκατεσσάρων ημερών να περπατήσουν χωρίς να αισθάνονται καμία απολύτως ενόχληση.

Άσκηση

Μετά το πέρας τεσσάρων εβδομάδων ανάρρωσης οι ασθενείς θα μπορούν να ασκηθούν, ενώ μετά την πάροδο δύο έως τριών μηνών θα έχουν αναρρώσει πλήρως και θα μπορούν να επιστρέψουν στον χώρο εργασίας τους.

Οι επίδεσμοι που θα έχουν οι ασθενείς στο στήθος και στην περιοχή της κοιλιάς θα πρέπει να παραμείνουν για μια εβδομάδα, ενώ συστήνεται η χρήση μιας ελαστικής ζώνης κοιλίας η οποία θα παραμείνει για τέσσερις εβδομάδες.

Υπάρχει επίσης μια πιθανότητα περίπου έξι τοις εκατό (6%) εμφάνισης μετεγχειρητικών προβλημάτων, όπως πόνος και διόγκωση στην κοιλιακή χώρα, φλεγμονή του δέρματος, συλλογή υγρού, διάσπαση τραύματος και πιθανή εμφάνιση μετεγχειρητικής κήλης.

Επίσης υπάρχει πιθανότητα περίπου πέντε τοις εκατό (5%) εμφάνισης μικρών όζων στο μαστό που δεν είναι τίποτε άλλο από λιπώδεις κύστεις (λίπος που έχει νεκρωθεί) και μερικής ή πλήρης αποτυχίας της χειρουργικής επέμβασης.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το κόστος της επέμβασης, είτε διαθέτετε ασφάλεια είτε όχι.