Αποκατάσταση Μαστού χρησιμοποιώντας την Πλάτη – LD Flap

Η Επέμβαση Εν Συντομία

Ο μυς και το δέρμα από την περιοχή της Ράχης χρησιμοποιούνται συχνά για τις επεμβάσεις Αποκατάστασης Μαστών χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μεθόδους. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος χρησιμοποιεί αρκετά συχνά τον κρημνό αυτό στις επεμβάσεις αποκατάστασης μαστών ιδιαίτερα όταν η ασθενείς έχει ή επρόκειτο να ακτινοβοληθεί, καθώς δίνει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από ό,τι η επέμβαση αποκατάστασης με την προσθήκη μόνο ενός ενθέματος σιλικόνης.

1) Πλατύς Ραχιαίος (κλασικός)

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί και τη πιο συχνή μέθοδο ανάπλασης μαστών κατά την οποία ο μυς και το δέρμα ύπερθεν του πλατέος ραχιαίου λαμβάνονται από την περιοχή της ράχης και χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση, ενώ στη συνέχεια, γίνεται η προσθήκη ενός ενθέματος σιλικόνης πίσω από το μυ στην περιοχή του νέου μαστού, προκειμένου να δοθεί περισσότερος όγκος.

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

2) Εκτεταμένος Πλατύς Ραχιαίος Κρημνός

Με την συγκεκριμένη μέθοδο επέμβασης αποφεύγεται η χρήση ενός ενθέματος , καθώς ο μυς που αφαιρείται από την περιοχή της ράχης (μαζί με το δέρμα) εμπεριέχει αρκετό λίπος, το οποίο ,στη συνέχεια, χρησιμοποιείται για να δώσει τον επιθυμητό όγκο στον μαστό.

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

LDFlap-ContentImage1

3) Mini Πλατύς Ραχιαίος

Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται εφόσον έχει αφαιρεθεί μόνο ένα μέρος του μαστού (όπως στις χειρουργικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού ) και επομένως απαιτείται να μετακινηθεί μικρή ποσότητα μυϊκού ιστού μόνο(συνήθως δεν συμπεριλαμβάνεται δέρμα) η οποία μεταφέρεται στον χειρουργηθέντα μαστό προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε. Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις πλήρους μαστεκτομής.

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Ανάρρωση από την Χειρουργική Επέμβαση και Τελική Έκβαση

Ο χρόνος παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο

Συνήθως έξι ημέρες.

Διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης

Από τρεις έως τέσσερις (3-4) ώρες.

Χρόνος παραμονής στο κρεβάτι

Οι ασθενείς θα χρειαστεί να παραμείνουν κλινήρεις για δυο(2) ημέρες, κατά τις οποίες η προσθήκη ενός καθετήρα ουροδόχου κύστεως θα είναι απαραίτητη.

Κινητοποίηση ασθενούς

Μετά από τέσσερις (4) ημέρες θα είναι σε θέση να κινηθούν, ενώ μετά την πάροδο δέκα(10) ημερών να περπατήσουν χωρίς να αισθάνονται καμία απολύτως ενόχληση. Μετά το πέρας τεσσάρων εβδομάδων ανάρρωσης θα μπορούν να ασκηθούν και μετά την πάροδο δύο έως τριών μηνών θα έχουν αναρρώσει πλήρως και θα μπορούν να επιστρέψουν στον χώρο της εργασίας τους.

Οι επίδεσμοι

Οι ασθενείς θα φέρουν κάποιες γάζες στην περιοχή του στήθους και της πλάτης που θα πρέπει να παραμείνουν για μια (1) εβδομάδα και στη συνέχεια ένα ελαστικό πιεστικό κορσέ/στηθόδεσμο για τέσσερις (4) εβδομάδες.

Υπάρχει επίσης μια πιθανότητα περίπου πέντε τοις εκατό (5%) εμφάνισης μετεγχειρητικών προβλημάτων στην περιοχή της πλάτης, όπως δυσκαμψία στην περιοχή του ώμου, συλλογή υγρού και πιθανή φλεγμονή.

Επιπρόσθετα, υπάρχει μια πιθανότητα τρία τοις εκατό (2%) εμφάνισης προβλημάτων στην περιοχή του αναπλασθέντα μαστού, όπως της λοίμωξης γύρω από το ένθεμα, καθώς και της μερικής ή πλήρους αποτυχίας της χειρουργικής επέμβασης.

Τέλος υπάρχει ένας χαμηλός κίνδυνος εμφάνισης μακροπρόθεσμων μετεγχειρητικών προβλημάτων, όπως σκλήρυνση του ενθέματος, και ασυμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για την συγκεκριμένη επέμβαση και το κόστος αυτής.