• English
 • български
Menu

Αποκατάσταση Μαστού χρησιμοποιώντας την Πλάτη – LD Flap

Η Επέμβαση Εν Συντομία

Ο μυς και το δέρμα από την περιοχή της Ράχης χρησιμοποιούνται συχνά για τις επεμβάσεις Αποκατάστασης Μαστών χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές μεθόδους. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος χρησιμοποιεί αρκετά συχνά τον κρημνό αυτό στις επεμβάσεις αποκατάστασης μαστών ιδιαίτερα όταν η ασθενείς έχει ή επρόκειτο να ακτινοβοληθεί, καθώς δίνει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από ό,τι η επέμβαση αποκατάστασης με την προσθήκη μόνο ενός ενθέματος σιλικόνης.

1) Πλατύς Ραχιαίος (κλασικός)

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί και τη πιο συχνή μέθοδο ανάπλασης μαστών κατά την οποία ο μυς και το δέρμα ύπερθεν του πλατέος ραχιαίου λαμβάνονται από την περιοχή της ράχης και χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση, ενώ στη συνέχεια, γίνεται η προσθήκη ενός ενθέματος σιλικόνης πίσω από το μυ στην περιοχή του νέου μαστού, προκειμένου να δοθεί περισσότερος όγκος.

Πλεονεκτήματα

 • Η εν λόγω μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά το σχήμα του μαστού (καλύτερα και πιο φυσικά αποτελέσματα συγκριτικά με την αποκατάσταση με προσθήκη μόνο ενθέματος σιλικόνης) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην άμεση όσο και στην απώτερη αποκατάσταση μαστών.
 • Ο καινούργιος μαστός (είτε φέρει ένθεμα σιλικόνης είτε όχι) μπορεί να ανεχθεί πολύ καλά τις ακτινοβολίες χωρίς να δημιουργηθούν επιπλοκές από αυτήν, καθώς πρόκειται για έναν πολύ καλά αιματούμενο ιστό.
 • Αποτελεί μια άκρως αξιόπιστη χειρουργική μέθοδο που φέρει ποσοστό αποτυχίας μόνο ένα τοις εκατό (1%).
 • Είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους αποκατάστασης και θεωρείται από πολλούς χειρουργούς το Gold Standart, ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται και η ακτινοβολία σαν συμπληρωματική θεραπεία.

Μειονεκτήματα

 • Πρόκειται για μια δύσκολη τεχνικά χειρουργική επέμβαση που απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο έως και μια εβδομάδα και στη συνέχεια, χρόνο ανάρρωσης έως και δυο μήνες.
 • Επίσης, αν και ασυνήθιστο, ορισμένοι ασθενείς μετά το πέρας της επέμβασης μπορεί να αισθανθούν αδυναμία και περιορισμό στην κινητικότητα του ώμου.
 • Η τομή στην περιοχή της ράχης μπορεί να είναι λίγο υπό τάση και μπορεί να δυσκολεύει αρχικά συγκεκριμένες κινήσεις του άνω άκρου, αλλά αυτό βελτιώνεται γρήγορα με το χρόνο.
 • Υπάρχει μια πιθανότητα δύο τοις εκατό (2%) μόλυνσης του ενθέματος σιλικόνης εφόσον αυτό χρησιμοποιείται και, ως εκ τούτου, χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.
 • Υπάρχει πιθανότητα συλλογής υγρού στην περιοχή της ράχης από όπου έχει ληφθεί το μόσχευμα (ύγρωμα) το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί.
 • Τέλος υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ενθέματα σιλικόνης εφόσον αυτά χρησιμοποιθούν. Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε την ενότητα Προβλήματα Ενθεμάτων.

2) Εκτεταμένος Πλατύς Ραχιαίος Κρημνός

Με την συγκεκριμένη μέθοδο επέμβασης αποφεύγεται η χρήση ενός ενθέματος , καθώς ο μυς που αφαιρείται από την περιοχή της ράχης (μαζί με το δέρμα) εμπεριέχει αρκετό λίπος, το οποίο ,στη συνέχεια, χρησιμοποιείται για να δώσει τον επιθυμητό όγκο στον μαστό.

Πλεονεκτήματα

 • Η εν λόγω επέμβαση μπορεί να επιφέρει ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα (πιο καλό και φυσικό εν συγκρίσει με το αποτέλεσμα μιας επέμβασης αποκατάστασης με τη προσθήκη Ενθεμάτων Σιλικόνης) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην άμεση όσο και στην απώτερη αποκατάσταση.
 • Επίσης, με τη μέθοδο αυτή μπορεί να γίνει ευχερώς ακτινοβολία και αποτελεί μια πολύ αξιόπιστη επέμβαση με πιθανότητα αποτυχίας περίπου ένα τοις εκατό (1%).
 • Σε περίπτωση μετεγχειρητικής λοίμωξης, αυτή μπορεί πολύ εύκολα να αντιμετωπιστεί καθώς δεν υπάρχει ένθεμα σιλικόνης, το οποίο εάν μολυνθεί θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Μειονεκτήματα

 • Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για όλους τους ασθενείς και ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, θα είναι σε θέση να αξιολογήσει, ,την καταλληλότητά της για την περίπτωσή σας.
 • Πρόκειται για μια δύσκολη τεχνικά χειρουργική επέμβαση που απαιτεί την παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο έως και μια εβδομάδα και στη συνέχεια χρόνο ανάρρωσης έως και δυο μήνες.
 • Επίσης, αν και ασυνήθιστο, ορισμένοι ασθενείς μετά το πέρας της επέμβασης μπορεί να αισθανθούν αδυναμία και περιορισμό στην κινητικότητα του ώμου.
 • Η περιοχή της ράχης μπορεί να εμφανίσει μια εμβύθιση σε σχέση με την άλλη πλευρά, και είναι εκεί ακριβώς από όπου αφαιρείται το μόσχευμα.
 • Είναι δύσκολο να υπολογιστεί το μέγεθος του αναπλασθέντα μαστού, δεδομένου ότι γίνεται ρίκνωση περίπου τριάντα τοις εκατό (30%) στον όγκο κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες.
LDFlap-ContentImage1

3) Mini Πλατύς Ραχιαίος

Η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται εφόσον έχει αφαιρεθεί μόνο ένα μέρος του μαστού (όπως στις χειρουργικές επεμβάσεις διατήρησης του μαστού ) και επομένως απαιτείται να μετακινηθεί μικρή ποσότητα μυϊκού ιστού μόνο(συνήθως δεν συμπεριλαμβάνεται δέρμα) η οποία μεταφέρεται στον χειρουργηθέντα μαστό προκειμένου να συμπληρωθεί το κενό που δημιουργήθηκε. Η συγκεκριμένη επέμβαση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις πλήρους μαστεκτομής.

Πλεονεκτήματα

 • Το αισθητικό αποτέλεσμα αυτής της μεθόδου είναι εξαιρετικό( πολύ καλύτερο εν συγκρίσει με την επέμβαση αποκατάστασης με την προσθήκη Ενθέματος σιλικόνης) και μπορεί να γίνει τόσο στην άμεση όσο και στην απώτερη αποκατάσταση.
 • Θεωρείται μια άκρως αξιόπιστη χειρουργική επέμβαση και από τη στιγμή που ο περισσότερος μαστός παραμένει ανέπαφος, υπάρχει διατήρηση της αισθητικότητας αυτού.

Μειονεκτήματα

 • Είναι σημαντικό για την ασθενή να λάβει υπόψιν του ότι εάν στο μέλλον χρειαστεί για τον οποιονδήποτε λόγο να γίνει πλήρης μαστεκτομή, τότε θα έχει θυσιάσει ένα σημαντικό τρόπο αποκατάστασης του μαστού της (μυς και δέρμα από την πλάτη).
 • Επίσης είναι απαραίτητη η ακτινοθεραπεία (όπως στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις διατήρησης μαστού).
 • Παρόλο που η περιοχή της ράχης μπορεί να παρουσιάσει κάποια προβλήματα όσον αφορά την επούλωση και την εμφάνιση (μετά την επέμβαση μπορεί να παραμείνει μια εμβύθιση στο δέρμα) μακροπρόθεσμα αυτά διορθώνονται.

Ανάρρωση από την Χειρουργική Επέμβαση και Τελική Έκβαση

Ο χρόνος παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο

Συνήθως έξι ημέρες.

Διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης

Από τρεις έως τέσσερις (3-4) ώρες.

Χρόνος παραμονής στο κρεβάτι

Οι ασθενείς θα χρειαστεί να παραμείνουν κλινήρεις για δυο(2) ημέρες, κατά τις οποίες η προσθήκη ενός καθετήρα ουροδόχου κύστεως θα είναι απαραίτητη.

Κινητοποίηση ασθενούς

Μετά από τέσσερις (4) ημέρες θα είναι σε θέση να κινηθούν, ενώ μετά την πάροδο δέκα(10) ημερών να περπατήσουν χωρίς να αισθάνονται καμία απολύτως ενόχληση. Μετά το πέρας τεσσάρων εβδομάδων ανάρρωσης θα μπορούν να ασκηθούν και μετά την πάροδο δύο έως τριών μηνών θα έχουν αναρρώσει πλήρως και θα μπορούν να επιστρέψουν στον χώρο της εργασίας τους.

Οι επίδεσμοι

Οι ασθενείς θα φέρουν κάποιες γάζες στην περιοχή του στήθους και της πλάτης που θα πρέπει να παραμείνουν για μια (1) εβδομάδα και στη συνέχεια ένα ελαστικό πιεστικό κορσέ/στηθόδεσμο για τέσσερις (4) εβδομάδες.

Υπάρχει επίσης μια πιθανότητα περίπου πέντε τοις εκατό (5%) εμφάνισης μετεγχειρητικών προβλημάτων στην περιοχή της πλάτης, όπως δυσκαμψία στην περιοχή του ώμου, συλλογή υγρού και πιθανή φλεγμονή.

Επιπρόσθετα, υπάρχει μια πιθανότητα τρία τοις εκατό (2%) εμφάνισης προβλημάτων στην περιοχή του αναπλασθέντα μαστού, όπως της λοίμωξης γύρω από το ένθεμα, καθώς και της μερικής ή πλήρους αποτυχίας της χειρουργικής επέμβασης.

Τέλος υπάρχει ένας χαμηλός κίνδυνος εμφάνισης μακροπρόθεσμων μετεγχειρητικών προβλημάτων, όπως σκλήρυνση του ενθέματος, και ασυμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε περαιτέρω για την συγκεκριμένη επέμβαση και το κόστος αυτής.