Αποκατάσταση Μαστού χρησιμοποιώντας το Μηρό και το Γλουτό

Επισκόπηση

Παρά το γεγονός ότι η περιοχή της κοιλίας και της ράχης αποτελούν τις περιοχές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε μια επέμβαση αποκατάστασης μαστού, είναι επίσης δυνατό, η λήψη του μοσχεύματος μπορεί να γίνει και από άλλες περιοχές του σώματος. Οι εναλλακτικές περιοχές που χρησιμοποιούνται είναι η έσω επιφάνεια των μηρών (γνωστή ως Άνω Εγκάρσιος κρημνός του Ισχνού Προσαγωγού Μυός – TUG flap Transverse Upper Gracilis flap) και η περιοχή των γλουτών (S-GAP ή Ι-GAP κρημνός). ‘Aλλες μέθοδοι χρησιμοποιούν την οπίσθιο πλάγια λαγόνια περιοχή η οποία ονομάζεται κρημνός Rubens. Αν σκέφτεστε να προβείτε σε μια επέμβαση αποκατάστασης μαστού, ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος θα συζητήσει μαζί σας, κατά την διάρκεια της συνεδρίας σας, ποιες είναι οι πιο κατάλληλες περιοχές από τις οποίες μπορεί να γίνει η λήψη του μοσχεύματος ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με ασφάλεια για εσάς.

Κρημνός από τους Γλουτούς - Η Επέμβαση Εν Συντομία

Η συγκεκριμένη επέμβαση αποκατάστασης περιλαμβάνει τη χρήση κρημνών δέρματος και λίπους από την περιοχή των γλουτών, είτε από το επάνω μέρος όπου και καλείται S-GAP κρημνός (Superior Glouteal Artery Perforator flap) είτε από το κάτω Ι-GAP (Inferior Glouteal Artery Perforator flap), και πραγματοποιείται με την εφαρμογή τεχνικών μικροχειρουργικής. Στους περισσότερους ασθενείς το λίπος που λαμβάνεται από την περιοχή των γλουτών είναι πιο συμπαγές από άλλες περιοχές του σώματος, γεγονός που αφήνει μια ελαφρά αίσθηση σκληρότητας στον αποκατεστημένο μαστό. Ωστόσο, για τον κατάλληλο ασθενή, η συγκεκριμένη επέμβαση, εν απουσία άλλων επιλογών, μπορεί να αποτελέσει μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική λύση.

Κρημνός από την Έσω Επιφάνεια του Μηρού ή TUG - Η Επέμβαση Εν Συντομία

Η εν λόγω χειρουργική επέμβαση (Transverse Upper Gracilis flap) χρησιμοποιεί το δέρμα και το λίπος από την άνω έσω επιφάνεια των μηρών και αφήνει μια ουλή ακριβώς κάτω από τη βουβωνική πτυχή η οποία επεκτείνεται από μπροστά έως την γλουτιαία πτυχή. Με την εφαρμογή τεχνικών μικροχειρουργικής ο ιστός μεταφέρεται στον αφαιρεθέντα μαστό και η εν λόγω επέμβαση έχει ποσοστό επιτυχίας ενενήντα πέντε με ενενήντα εννέα τοις εκατό (95-99%).

Η επέμβαση έχει την δυνατότητα αποκατάστασης μόνο ενός μικρού η μέτριου σε μέγεθος μαστού και, ως εκ τούτου, δεν θεωρείται κατάλληλη για όλους τους ασθενείς. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται για να αποκαταστήσει μέρος του μαστού. Ωστόσο, εάν ο ασθενής επιθυμεί έναν μεγαλύτερο, πιο γεμάτο και μεστό μαστό, είναι δυνατόν με την εφαρμογή Τεχνικών Έγχυσης Λίπους στην περιοχή, σε δεύτερο χρόνο, να φτάσει ο αποκατεστημένος μαστός στο επιθυμητό μέγεθος.

Ανάρρωση από την επέμβαση και Τελική Έκβαση

Διάρκεια Νοσηλείας

Η διάρκεια παραμονής του ασθενούς στο νοσοκομείο είναι συνήθως τρεις έως έξι ημέρες, και η χειρουργική επέμβαση διαρκεί από τρεις έως πέντε (3-5) ώρες.

Κινητοποίηση

Οι ασθενείς θα χρειαστεί να παραμείνουν κλινήρεις για δυο ημέρες, κατά τις οποίες, η προσθήκη ενός καθετήρα ουροδόχου κύστεως θα είναι απαραίτητη. Στη συνέχεια, μετά από τέσσερις ημέρες θα είναι σε θέση να κινηθούν, ενώ μετά την πάροδο δέκα ημερών να περπατήσουν χωρίς να αισθάνονται καμία απολύτως ενόχληση. Μετά το πέρας τεσσάρων εβδομάδων ανάρρωσης θα μπορούν να ασκηθούν, ενώ μετά την πάροδο τριών έως τεσσάρων μηνών θα έχουν αναρρώσει πλήρως και θα μπορούν να επιστρέψουν στον χώρο εργασίας τους.

Επίδεσμοι - Στηθόδεσμος

Οι επίδεσμοι που θα έχουν οι ασθενείς στην περιοχή που χειρουργήθηκε θα πρέπει να παραμείνουν περίπου για δύο έως τέσσερις εβδομάδες.

Υπάρχει τέλος η πιθανότητα περίπου τρία τοις εκατό (3%) εμφάνισης μετεγχειρητικών προβλημάτων που συμπεριλαμβάνουν και την μερική ή πλήρη αποτυχία της χειρουργικής επέμβασης.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το κόστος της επέμβασης.