Ογκοπλαστική

Η Ογκοπλαστική του Μαστού είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να συμπεριλάβει όλες τις τεχνικές αποκατάστασης του μαστού μετά τη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Κατά την διάρκεια των ογκοπλαστικών επεμβάσεων ο χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει τον καρκίνο και να προβεί ταυτόχρονα στην αποκατάσταση του σχήματος και του όγκου του μαστού.

Θεραπευτική Ογκοπλαστική/Μαστοπλαστική

Η θεραπευτική ογκοπλαστική συνδυάζει την εκτομή του καρκίνου του μαστού με την ταυτόχρονη αναδιαμόρφωσή του χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της μειωτικής μαστών. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν ένα μεγάλο κομμάτι μαστού αφαιρεθεί, το τελικό σχήμα μετά από τη χειρουργική επέμβαση θα εξακολουθήσει να είναι αρκετά καλό, αν όχι καλύτερο. Κατά την μέθοδο αυτή χειρουργούνται συνήθως όχι μόνο ο πάσχων μαστός αλλά ταυτόχρονα και ο υγιής, στον οποίο γίνεται απλά μια επέμβαση μείωσης και ανόρθωσης. Χωρίς τη χρήση των τεχνικών αυτών η ίδια εκτομή που αφορά τον καρκίνο θα άφηνε μια υπολειπόμενη δυσμορφία. Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη μόνο για τις ασθενείς εκείνες που ο τύπος και το μέγεθος του καρκίνου επιτρέπουν την συντηρητική εκτομή διατηρώντας το μαστό(για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε την θεραπεία καρκίνου του μαστού) και για εκείνες στις οποίες θα παραμείνει αρκετός μαστικός ιστός μετά από μια ευρεία τοπική εκτομή του όγκου, με σκοπό να διαμορφωθεί εκ νέου ένα ικανοποιητικό σχήμα μαστού. Οι ασθενείς θα υποβληθούν σχεδόν πάντα σε ακτινοβολία μετά από τη χειρουργική επέμβαση.

Ο χρόνος ανάρρωσης της ασθενούς είναι περίπου ο ίδιος με τον χρόνο ανάρρωσης μετά από επεμβάσεις Μειωτικής Μαστών.

Άλλες Τεχνικές Ογκοπλαστικής Χειρουργικής του Μαστού

Ogkoplastiki ContentImage1Εκτός από προαναφερθείσες επεμβάσεις Ογκοπλαστικής που αφορούν στη Μειωτική των Μαστών, υπάρχει και η τεχνική που περιλαμβάνει τη χρήση δέρματος και λίπους από την περιοχή της ράχης, της μασχαλιαίας περιοχής ή της περιοχής του πλαγίου θωρακικού τοιχώματος προκειμένου να αποκατασταθεί το έλλειμμα που δημιουργήθηκε μετά από την εκτομή του όγκου. Η πιο συχνή δότρια περιοχή για τη χρησιμοποίηση δέρματος και λίπους από το πλάγιο θωρακικό τοίχωμα, ονομάζεται κρημνός Li-CAP(Lateral Intercostal Artery Perforator Flap). Με τη τεχνική αυτή ο μαστός διατηρεί τον όγκο καθώς και το σχήμα που είχε και πριν από την επέμβαση για την εκτομή του καρκίνου.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το κόστος της επέμβασης.