• English
 • български
Menu

Σύνοψη Αποκατάστασης Μαστού

Επισκόπηση Επέμβασης Αποκατάστασης του Μαστού

Αντιλαμβανόμαστε ότι η απόφαση, για το εάν οι ασθενείς θα προβούν σε μια επέμβαση αποκατάστασης του μαστού ή όχι, είναι μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τη διάγνωση της ασθένειας και τη θεραπεία της. Παρόλο που μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε και να σας υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όσον αφορά την επιλογή της καλύτερης μεθόδου, η τελική απόφαση θα παραμείνει δική σας και θα πρέπει να συνεκτιμηθεί ταυτόχρονα με το τι είναι καλύτερο για σας και για την υγεία σας. Παρά το γεγονός , ότι όλες οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε μια επέμβαση μαστεκτομής θα πρέπει να προβούν και σε μια επέμβαση αποκατάστασης του μαστού, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος στο αν αυτό επιλέξετε στην δική σας περίπτωση.

Η επέμβαση αποκατάστασης του μαστού μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τον ίδιο χρόνο με την επέμβαση της μαστεκτομής (γνωστή και ως αποκατάσταση σε πρώτο χρόνο ή ως άμεση αποκατάσταση) ή αργότερα (αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο ή απώτερη αποκατάσταση). Σε περιπτώσεις αμφιβολίας ή όταν υπάρχει ιατρικός λόγος είναι εξίσου αποδεκτό να κάνει κάποιος αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο. Σε γενικές γραμμές, η αποκατάσταση του μαστού μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ,είτε ένα ένθεμα σιλικόνης είτε μόσχευμα (κρημνό) από μια περιοχή του σώματος του ασθενούς που υπάρχει διαθέσιμος-‘’αναλώσιμος’’ ιστός( περιοχή της ράχης, της κοιλιάς, των γλουτών ή των μηρών) και παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός και των δύο μεθόδων, εντούτοις, η μέθοδος που θα διενεργηθεί θα πρέπει να συζητηθεί κατά την διάρκεια της συνεδρίας με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο, ώστε να αποφασιστεί και η καλύτερη δυνατή τεχνική που ταιριάζει στην εκάστοτε ασθενή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αποκατάσταση Μαστού θα βρείτε παρακάτω. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να ενημερωθείτε λεπτομέρειες της επέμβασης.

Γιατί και Πότε πρέπει να γίνει η Αποκτάσταση του Μαστού

Η αποκατάσταση του μαστού δεν αποτελεί μέρος της θεραπείας του καρκίνου, αλλά θα πρέπει πάντα να προσφέρεται στις ασθενείς που θα υποβληθούν ή έχουν υποβληθεί σε μια επέμβαση μαστεκτομής σαν επιλογή.

Είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι μια αποκατάσταση μαστού, από την πιο απλή τεχνική έως την πιο σύνθετη, περιλαμβάνει μια επιπλέον επέμβαση με τις πιθανές επιπλοκές της. Βέβαια είναι γεγονός ότι σήμερα οι τεχνικές έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά.

Η απόφαση του πότε πρέπει να υποβληθεί η ασθενής σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης θα εξαρτηθεί από την επιλογή της κάθε ασθενούς, η οποία θα συνοδεύεται από την καθοδήγηση του κου Κωνσταντίνου Μπενετάτου. Στην περίπτωση που οι ασθενείς θα χρειάζονται και περαιτέρω θεραπείες, ειδικά ακτινοβολία, συστήνεται να πραγματοποιηθεί η επέμβαση αποκατάστασης σε δεύτερο χρόνο. Η επέμβαση Αποκατάστασης της Θηλής μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την ίδια χρονική στιγμή με την επέμβαση Αποκατάστασης του Μαστού ή συνήθως αργότερα.

Άμεση Αποκατάσταση Μαστού (Primary Breast Reconstruction)

Η εν λόγω επέμβαση, αναφέρεται στην αποκατάσταση του μαστού, η οποία πραγματοποιείται κατά την ίδια χρονική στιγμή με την χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης του καρκίνου του στήθους-μαστεκτομή. Εντούτοις, θα πρέπει οι ασθενείς να θυμούνται πάντα, ότι μια επέμβαση αποκατάστασης μαστού μπορεί επίσης να διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του καρκίνου.

Η επέμβαση της άμεσης αποκατάστασης του μαστού έχει αρκετά πλεονεκτήματα όπως και ενδεχόμενα μειονεκτήματα.

Πλεονεκτήματα της Άμεσης Αποκατάστασης Μαστού

 • Το μεγαλύτερο και σημαντικότερο πλεονέκτημα της άμεσης αποκατάστασης του μαστού είναι ότι η ασθενής δεν βιώνει ποτέ την τραυματική εμπειρία του ακρωτηριασμού μιας μαστεκτομής και ότι άλλο αυτή συνεπάγεται στην ψυχοσύνθεση της γυναικείας φύσης.
 • Μια άμεση αποκατάσταση μαστού με τη χρήση αυτομοσχευμάτων (ιστός από τον ίδιο το σώμα της ασθενούς) σημαίνει μια και μόνο χειρουργική επέμβαση, και συνεπώς, ταχύτερη αποθεραπεία της ασθενούς.
 • Επιπρόσθετα, η άμεση αποκατάσταση έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα για την ασθενή, ειδικά όταν η μαστεκτομή πραγματοποιείται δια της περιμέτρου της θηλής με διατήρηση του δερματικού φακέλου του μαστού (υποδόριος μαστεκτομή ή μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος) δίνοντας έτσι ένα ανυπέρβλητο αισθητικό αποτέλεσμα που δεν μπορεί κανένα άλλο είδος αποκατάστασης να προσεγγίσει.
 • Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος μερικές φορές αποκαθιστά τη θηλή κατά τον ίδιο χρόνο με την επέμβαση της άμεσης αποκατάστασης, όταν αυτή πραγματοποιείται με ιστό από την πλάτη ή την κοιλιά, όχι όμως όταν γίνεται με ένθεμα σιλικόνης.

Μειονεκτήματα της Άμεσης Αποκατάστασης

 • Κατανοώντας τη χειρουργική διαδικασία της αποκατάστασης του μαστού και αποφασίζοντας οι ασθενείς μια άμεση αποκατάσταση, η οποία θα επιμηκύνει την παραμονή τους στο νοσοκομείο, είναι αναπόφευκτο να προστίθεται περαιτέρω άγχος σε μια ήδη δύσκολη στιγμή.
 • Επίσης μπορεί να υπάρξουν μετεγχειρητικές επιπλοκές από την επέμβαση της αποκατάστασης, γεγονός που θα καθυστερήσει τη διεκπεραίωση των συμπληρωματικών θεραπειών του καρκίνου, όπως χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες. Βέβαια αυτό δεν θα επηρεάσει καθόλου τη θεραπεία και την έκβαση του καρκίνου, αλλά θα προσθέσει πιθανώς ένα επιπλέον χειρουργείο, για να σιγουρευτούμε ότι όποιες επιπλοκές προκύψουν θα αντιμετωπιστούν άμεσα.
 • Στην περίπτωση που θα απαιτηθεί ακτινοβολία ως συμπληρωματική θεραπεία του καρκίνου, ενδεχομένως να επηρεαστεί το αισθητικό αποτέλεσμα της αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές μετά την επέμβαση μαστεκτομής, συστήνεται αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο. Βέβαια το πρόβλημα αυτό λύνεται σήμερα με την πλέον σύγχρονη μέθοδο αποκατάστασης την «Καθυστερημένη Άμεση αποκατάσταση»- Delayed Primary reconstruction.

Το ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών από μια άμεση αποκατάσταση είναι ελαφρώς υψηλότερο, από εκείνο της απώτερης αποκατάστασης μαστού και κυρίως αφορά στην επιβίωση του δέρματος του μαστού μετά τη μαστεκτομή.

Απώτερη (Καθυστερημένη) Αποκατάσταση Μαστού (Delayed Breast Reconstruction)

Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται εφόσον έχει ολοκληρωθεί όλη η θεραπεία για τον καρκίνο και ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί μήνες ή και χρόνια αργότερα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος ή συγκεκριμένο όριο ηλικίας, και θα πρέπει να διενεργείται μόνο εφόσον ο ασθενής είναι έτοιμος, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά, να προβεί σε μια επιπλέον χειρουργική επέμβαση.

Ορισμένοι ασθενείς επιλέγουν μια επέμβαση αποκατάστασης σε δεύτερο χρόνο, σε άλλους απλώς προτείνεται από τον θεράποντα ιατρό τους, και μερικοί οι οποίοι δεν επιθυμούν αρχικά να υποβληθούν σε μια επέμβαση αποκατάστασης μαστού, αποφασίζουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που είναι έτοιμοι να προβούν στην εν λόγω χειρουργική επέμβαση.

Πλεονεκτήματα της Απώτερης Ανάπλασης Μαστού

 • Με την απώτερη αποκατάσταση αποφεύγεται η όποια πιθανή καθυστέρηση έναρξης συμπληρωματικών θεραπειών για τον καρκίνο, όπως ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία, σε περίπτωση εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών λόγω της άμεσης αποκατάστασης.
 • Ναι μεν το αισθητικό αποτέλεσμα της άμεσης αποκατάστασης είναι ανώτερο από εκείνο της απώτερης, ωστόσο, η προσθήκη ακτινοβολίας σε μια άμεση αποκατάσταση θα έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Βέβαια στην περίπτωση της απώτερης αποκατάστασης μαστού οι πιθανές επιπτώσεις της ακτινοβολίας (σκλήρυνση, ρίκνωση και παραμόρφωση του μαστού) αποφεύγονται.
 • Η ασθενής δεν θα χρειαστεί να συζητήσει για τη χειρουργική επέμβαση ή να λάβει άμεσα οποιαδήποτε απόφαση σχετίζεται με την αποκατάσταση των μαστών κατά το χρόνο της διάγνωσης και της διάρκειας της θεραπείας του καρκίνου.
 • Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος φέρει ένα ελαφρώς χαμηλότερο ποσοστό επιπλοκών εν συγκρίσει με την επέμβαση άμεσης αποκατάστασης.

Μειονεκτήματα της Απώτερης Αποκατάστασης

 • Οι ασθενείς θα πρέπει να ζουν με τα αποτελέσματα της μαστεκτομής, μέχρι να γίνει η επέμβαση της αποκατάστασης, η οποία μπορεί να διεξαχθεί μετά από αρκετούς μήνες έως και ένα χρόνο, ανάλογα με την περίπτωση της κάθε ασθενούς.
 • Το αισθητικό αποτέλεσμα ενδεχομένως να μην είναι τόσο ικανοποιητικό, καθώς με την άμεση αποκατάσταση το δέρμα του μαστού συχνά διατηρείται και χρησιμοποιείται για να καλύψει την αποκατάσταση, δίνοντας έτσι ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, εν αντιθέσει με μια επέμβαση απώτερης αποκατάστασης. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς λείπει δέρμα στο μαστό, αυτό μεταμοσχεύεται από την πλάτη ή την κοιλιά, το οποίο θα έχει διαφορετική απόχρωση αρχικά και επίσης θα υπάρχουν μεγαλύτερες τομές στην περιοχή του μαστού.
 • Η διαφορά στην εμφάνιση του στο δέρματος του μαστού θα να είναι λιγότερο εμφανής στην αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης, καθώς το δέρμα αρχικά διατείνεται με μια συσκευή ενός διατατή-μπαλονιού.
 • Στις ασθενείς που υφίστανται ακτινοβολία, είναι απόλυτη αντένδειξη να τοποθετηθεί ένθεμα σιλικόνης για την αποκατάσταση, καθώς η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών είναι πάρα πολύ υψηλή, και στην περίπτωση αυτή απαιτείται μεταφορά ιστού από την περιοχή της πλάτης ή της κοιλιάς για την αποκατάσταση του μαστού.

Ακτινοβολία και Αποκατάσταση Μαστού

Για ορισμένους ασθενείς με καρκίνο του μαστού η ακτινοβολία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος της θεραπείας , και ειδικά για εκείνους που έχουν υποστεί μερική μαστεκτομή (επέμβαση διατήρησης του μαστού) , καθώς όπως αποδεικνύεται συμβάλλει πολύ στην μείωση των πιθανοτήτων επανεμφάνισης καρκίνου στον μαζικό αδένα. Έχει αποδειχθεί ότι μια χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού (ογκεκτομή – ευρεία τοπική εκτομή- τεταρτεκτομή) σε συνδυασμό με ακτινοβολία μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με μια επέμβαση μαστεκτομής.

Εντούτοις, έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένοι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μαστεκτομή θα ωφεληθούν επίσης από μια συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολία. Η αναγκαιότητά της ακτινοθεραπείας όμως επιβεβαιώνεται μετά τη μαστεκτομή και την ιστολογική εξέταση του παρασκευάσματος του μαστού.

Η συμπληρωματική θεραπεία της ακτινοβολίας, εκτός από την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων προκαλεί βλάβες και στον φυσιολογικό ιστό της περιοχής, οδηγώντας σε αλλαγές στο δέρμα του μαστού της ασθενούς, όπως δυσχρωμία, σκλήρυνση και ρίκνωση ή ακόμα και νέκρωση του υγιούς ιστού του μαστού. Μπορεί επίσης να έχει το ίδιο αποτέλεσμα στους ιστούς που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση ενός μαστού (δέρμα και λίπος από κοιλιά ή πλάτη). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί ένα ένθεμα σιλικόνης με συμπληρωματική ακτινοθεραπεία, όπου τότε μπορούν να παρουσιαστούν πολύ υψηλά ποσοστά επιπλοκών, της τάξης του 30%, όπως δημιουργία ρικνωτικής κάψας, φλεγμονών, αποκάλυψη του ενθέματος, έντονης δυσμορφίας και πόνου αλλά ακόμα και πλήρη αποτυχία της αποκατάστασης με αναγκαστική αφαίρεση του ενθέματος.

Τα προβλήματα που συνοδεύουν την ακτινοβολία μπορεί να περιοριστούν στην αποκατάσταση μαστού χρησιμοποιώντας τις παρακάτω μεθόδους:

 • Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εφόσον η ακτινοθεραπεία σχεδιάζεται ή έχει ήδη δοθεί, θα πρέπει να αποφεύγεται η επέμβαση αποκατάστασης μαστού με ένθεμα σιλικόνης.
 • Στην περίπτωση που η ακτινοθεραπεία θεωρείται απαραίτητη μετά τη μαστεκτομή, συστήνεται η απώτερη αποκατάσταση, έως ότου συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες θεραπείες. Είναι απογοητευτικό τόσο για τον ασθενή όσο και για τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο μια πολύ καλή αποκατάσταση μαστού να καταστρέφεται λόγω της ακτινοβολίας.
 • Εάν από την άλλη πλευρά η ακτινοθεραπεία απαιτείται , τότε είναι προτιμότερο ο ασθενής να επιλέξει μια Απώτερη Αποκατάσταση ή ακόμα καλύτερα μια Καθυστερημένη 'Aμεση Αποκατάσταση η οποία και αναλύεται στη συνέχεια της ενότητας.
 • Πρέπει να τονιστεί βέβαια ότι δεν παθαίνουν όλοι οι ασθενείς τις βλαβερές συνέπειες της ακτινοβολίας και παρόλο που μπορεί να κάνει την τελική απόφαση αρκετά δύσκολη ,εντούτοις, θα συζητηθεί με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο ο καλύτερος τρόπος θεραπείας βασισμένος στην μεμονωμένη περίπτωση του ασθενούς.

Καθυστερημένη Άμεση Αποκατάσταση Μαστού (Delayed Primary Breast Reconstruction)

Πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο αποκατάστασης μαστού που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της Άμεσης Αποκατάστασης χωρίς να θέτει το νέο μαστό στους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την ακτινοβολία. Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει αρχικά την τοποθέτηση ενός διατατή δέρματος κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ στο ίδιο χειρουργείο με τη μαστεκτομή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της τεχνικής είναι να διενεργηθεί μια υποδόριος μαστεκτομή με διατήρηση του δέρματος του μαστού. Αφού εξεταστεί ιστολογικά ο μαστός που έχει αφαιρεθεί τότε αποφασίζεται το πλάνο της αποκατάστασης .

Δύο είναι τα πιθανά σενάρια- πρώτον να μην χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία ο μαστός με ακτινοβολία οπότε και μπορούμε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες να προβούμε στην τελική φάση αποκατάστασης, είτε με ένα μόνιμο ένθεμα σιλικόνης είτε με αυτόλογους ιστούς- το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι να χρειαστεί συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολία οπότε και αναμένουμε την ολοκλήρωση αυτής, ώστε να αποφευχθούν όλες οι δυσάρεστες συνέπειες της ακτινοβολίας στο νέο μαστό, και εν συνεχεία μετά από εύλογο χρονικό διάστημα (3-6 μήνες) συνεχίζουμε με την αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς (κοιλιά ή πλάτη) και μόνο (όχι με ένθεμα σιλικόνης).