Θεραπεία καρκίνου

Επισκόπηση του Καρκίνου του Μαστού

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι καρκίνου του μαστού, οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορετικά στάδια και, ως εκ τούτου, η θεραπεία είναι ποικίλλει ανάλογα με την περίπτωση της κάθε ασθενούς. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού και ιδιαίτερα το χειρουργικό κομμάτι αυτής μπορεί να είναι μια εξαιρετικά τραυματική εμπειρία.Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος και η ομάδα του, κατανοώντας αυτό, διαβεβαιώνει ότι οι ασθενείς θα λάβουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Σήμερα υπάρχουν πολλοί καλοί τύποι θεραπείας του καρκίνου του μαστού και το ογδόντα τοις εκατό (80%) των γυναικών με καρκίνο μαστού θεραπεύονται από την νόσο.

Ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται όταν καρκινικά κύτταρα διηθήσουν τα υγιή κύτταρα, με πιο συχνή μορφή εκείνη που εξορμάται από τους γαλακτοφόρους πόρους. Στην περίπτωση που τα καρκινικά κύτταρα παρουσιάζονται στην επιφάνεια του γαλακτοφόρου πόρου, αλλά δεν έχουν προσβάλλει ακόμη τα υγιή κάνουμε λόγο για μια προ-καρκινικοματώδη κατάσταση γνωστή ως Πορογενές Καρκίνωμα in situ ή DCIS(Ductal Carcinoma in Situ). Σε αυτό το στάδιο παρόλο που δεν είναι διηθητικός καρκίνος και δεν μπορεί να επεκταθεί σε άλλες περιοχές του σώματος, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να εξελιχθεί σε επιθετικό/διηθητικό καρκίνο (Διηθητικό Πορογενές Καρκίνωμα), κατά τον οποίο τα καρκινοματώδη κύτταρα αναπτύσσονται εντός του γαλακτοφόρου πόρου του μαστού.

Ένας άλλος σχετικά κοινός τύπος καρκίνου του μαστού που εξορμάται από τους γαλακτοφόρους αδένες ή τα γαλακτοπαραγωγά λόβια του μαστού (που παράγουν το γάλα και το διαχέουν μέσω των γαλακτοφόρων πόρων στις θηλές) ονομάζεται Λοβιακό Καρκίνωμα in situ (LCIS) (προκαρκινική βλάβη) ή Διηθητικό Λοβιακό Καρκίνωμα από τη στιγμή που τα καρκινικά κύτταρα θα διηθήσουν τα υγιή.

Επισκόπηση Θεραπείας του Καρκίνου του Μαστού

Ο καλύτερος τρόπος θεραπείας του καρκίνου του μαστού για τον ασθενή εξαρτάται από τον τύπο καθώς και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνος και θα συζητηθεί εκτενώς ,κατά την διάρκεια της συνεδρίας σας, με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο.

Η χειρουργική επέμβαση και η ακτινοβολία αποτελούν τους δύο κύριους τύπους θεραπείας για την απομάκρυνση της τοπικής νόσου- αφαίρεση ή καταστροφή κάθε μορφής καρκίνου ή προκαρκινικής βλάβης καθώς και των επιχώριων λεμφαδένων της μασχαλιαίας περιοχής. Οι διαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν την ογκεκτομή (τοπική ή ευρεία-επίσης γνωστή ως χειρουργική επέμβαση διατήρησης του μαστού, όπου στην περίπτωση αυτή παραμένει το μεγαλύτερο μέρος του μαζικού αδένα),την μαστεκτομή (όπου ο ένας ή και οι δύο μαστοί αφαιρούνται) και την χειρουργική επέμβαση στους μασχαλιαίους λεμφαδένες ( οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες είτε αφαιρούνται όλοι είτε αφαιρείται ο πρώτος που αποχετεύει τη λέμφοαπό το μαστό – Φρουρός λεμφαδένας).

Η ακτινοθεραπεία, μαζί με τη χημειοθεραπεία ή την ορμονοθεραπεία, μπορούν να ακολουθήσουν την χειρουργική επέμβαση, για τηκαταστροφή δυνητικά εναπομείναντων καρκινικών κυττάρων στην περιοχή του μαστού, τη μασχαλιαία περιοχή ή συστηματικά στο υπόλοιπο σώμα. Αυτές οι επικουρικές συμπληρωματικές θεραπείες συνήθως αρχίζουν έξι εβδομάδες κατόπιν του χειρουργείου, ενώ σε μερικές περιπτώσεις η χημειοθεραπεία μπορεί να δοθεί πριν από την χειρουργική επέμβαση (ονομάζουσα Νέο-Επικουρική Χημειοθεραπεία-Neoadjuvant chemotherapy).

Περαιτέρω πληροφορίες για τη χειρουργική επέμβαση καρκίνου του μαστού μπορούν να βρεθούν παρακάτω. Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

αποκατάσταση στήθους

Επισκόπηση Θεραπείας του Καρκίνου του Μαστού

Ο καρκίνος του μαστού έχει την ικανότητα να διασπείρεται στους λεμφαδένες της σύστοιχης μασχάλης, και αν και αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκην ότι ο καρκίνος έχει επεκταθεί στο υπόλοιπο σώμα, είναι πολύ σημαντικό να αξιολογηθεί και να θεραπευθεί το συντομότερο δυνατόν. Η χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται στους μασχαλιαίους λεμφαδένες αποτελεί μια επέμβαση ρουτίνας για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.

Κατά τη διερεύνηση των μασχαλιαίων λεμφαδένων πραγματοποιείται στην περιοχή ένα υπερηχογράφημα και στη συνέχεια, μια βιοψία, στην περίπτωση που κάποιος λεμφαδένας εκτιμηθεί μη φυσιολογικός ή ως ύποπτος για μεταστατική νόσο.

Δειγματοληπτική Αφαίρεση Αδένων Μασχάλης

Εφόσον τα αποτελέσματα των μαγνητικών ή της βιοψίας είναι καθαρά, τότε λαμβάνεται δείγμα μασχαλιαίων λεμφαδένων στον ίδιο χειρουργικό χρόνο της αφαίρεσης του καρκίνου. Μέσω μιας τομής τριών εκατοστών στην περιοχή της μασχάλης γίνεται αφαίρεση 3-4 λεμφαδένων(δειγματοληψία) οι οποίοι κατόπιν αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση.Υπάρχουν ελάχιστες παρενέργειες με την ανωτέρω τεχνική και για το λόγο αυτό δεν είναι απαραίτητη η χρήση χειρουργικής παροχέτευσης.

Βιοψία του Λεμφαδένα Φρουρού

Η βιοψία του Φρουρού Λεμφαδένα αποτελεί την πλέον συνήθη διεργασία για τη διερεύνηση πιθανής μετάστασης στους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Η εν λόγω επέμβαση ανιχνεύει τον πρώτο λεμφαδένα-φρουρό- που θα δεχτεί τα μεταστατικά καρκινικά κύτταρα από το μαστό και είναι ο επονομαζόμενος λεμφαδένας φρουρός ο οποίος ορίζεται ως και ο πρώτος αδένας που δέχεται την λέμφο του μαστού άρα και του όγκου. Για να αναγνωρίσουμε το λεμφαδένα φρουρό θα πρέπει να γίνει έγχυση μιας μπλε χρωστικής ουσίας ή ενός ραδιοϊσοτόπου , ή τις περισσότερες φορές συνδυασμό και των δύο στην περιοχή της θηλής. Το ραδιοϊσότοπο πρέπει να εγχυθεί το πρωί πριν από την χειρουργική επέμβαση, ενώ η μπλε χρωστική θα πρέπει να εγχυθεί κατά την ώρα της επέμβασης.

Λεμφαδενικός Καθαρισμός Μασχάλης

Στην περίπτωση που στους μασχαλιαίους λεμφαδένες ανιχνευθούν καρκινικά κύτταρα, τότε πραγματοποιείται ένας πλήρης λεμφαδενικός καθαρισμός μέσω μιας τομής 6-8 εκατοστών και προστίθεται μια χειρουργική παροχέτευση, η οποία θα πρέπει να παραμείνει εντός της μασχάλης περίπου για μια εβδομάδα. Πιθανές άμεσες επιπλοκές της επέμβασης αυτής είναι η υπαισθησία στο εσωτερικό μέρος του βραχίονα και η αιμορραγία, ενώ μακροπρόθεσμα μπορεί να εμφανιστεί μια μικρού βαθμού δυσκαμψία στον ώμο και οίδημα στον βραχίονα (λεμφοίδημα).

Μαστεκτομή

Ο τύπος του καρκίνου, το μέγεθός του και η ύπαρξη μεταστατικής νόσου είναι οι παράγοντες εκείνοι που θα καθορίσουν εάν η ασθενής χρήζει μαστεκτομής ή όχι. Μια χειρουργική επέμβαση μαστεκτομής συμπεριλαμβάνει την αφαίρεση όλου του μαστού και μπορεί να διεξαχθεί ,είτε ως μια μοναδική επέμβαση, είτε σε συνδυασμό με μια επέμβαση Αποκατάστασης του Μαστού. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ακτινοβολία μετά τη μαστεκτομή. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της μαστεκτομής γίνεται αφαίρεση συνήθως τεσσάρων λεμφαδένων από τη μασχάλη για έλεγχο πιθανής μετάστασης νόσου (δειγματοληψία μασχαλιαίων λεμφαδένων) . Για περαιτέρω πληροφορίες, δείτε την χειρουργική επέμβαση μασχαλιαίας περιοχής.

Απλή Μαστεκτομή

Είναι η χειρουργική επέμβαση Μαστεκτομής η οποία πραγματοποιείται χωρίς επέμβαση Αποκατάστασης του Μαστού. Στο τέλος παραμένει μόνο μια ευθεία γραμμή η οποία διατρέχει την πρόσθια επιφάνεια του θώρακα .Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος θα προσπαθήσει να διαμορφώσει την τομή όσο το δυνατόν πιο κομψή και επίπεδη γίνεται. Μετά την επέμβαση η ασθενής μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια τεχνητή εξωτερική πρόσθεση στο εσωτερικό του στηθόδεσμου, προκειμένου να μην φαίνεται η διαφορά στους μαστούς, όταν αυτή είναι ντυμένη.

Είναι απαραίτητη η παραμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο για ένα έως και δύο εικοσιτετράωρα μετά την χειρουργική επέμβαση. Τοποθετείται μια χειρουργικής παροχέτευσης η οποία θα πρέπει να παραμείνει για πέντε έως επτά ημέρες κατόπιν του εξιτηρίου της ασθενούς. Υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως αιμορραγία , φλεγμονή, ασυμμετρία και προβλήματα στην επούλωση του τραύματος καθώς και συλλογή υγρού στην περιοχή.

Μαστεκτομή με Διατήρηση του Δέρματος (Skin Sparing Mastectomy)

Αυτός ο τύπος μαστεκτομής περιλαμβάνει την αφαίρεση του μαστού (αδένας και λίπος) με διατήρηση όλου ή μέρους του δέρματος αυτού και την άμεση αποκατάσταση του μαστού. Στις περιπτώσεις των περισσοτέρων ασθενών δεν χρειάζεται να γίνει αφαίρεση του δέρματος για την θεραπεία του καρκίνου. Η θηλή μερικές φορές θα χρειαστεί να αφαιρεθεί και αυτό θα εξαρτηθεί από το πλάνο θεραπείας που έχει προγραμματιστεί- αυτό είναι μια προοπτική που θα πρέπει να συζητηθεί, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας , με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο. Στην εν λόγω επέμβαση μπορεί η αποκατάσταση να γίνει είτε με την προσθήκη ενός Ενθέματος Σιλικόνης είτε με τη χρήση ενός κρημνού χρησιμοποιώντας δέρμα, λίπος ή μυ από το σώμα της ίδιας της ασθενούς.

Είναι σημαντικό η ασθενής να ενημερωθεί ότι, όταν πραγματοποιείται η ανωτέρω επέμβαση, υπάρχει ο κίνδυνος μιας μικρής νέκρωσης τμήματος του δέρματος που παραμένει, καθώς η αιμάτωση του μετά την αφαίρεση του μαστού –από όπου και αιματώνεται- δεν είναι επαρκής. Αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί σε ασθενείς που είναι καπνιστές, πράγμα που σημαίνει ότι για τους ασθενείς αυτούς επιλέγεται μια πιο κατάλληλη μέθοδος , η οποία μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο.

Υποδόριος Μαστεκτομή

Στην περίπτωση αυτή η θηλή, ως επί το πλείστον, διατηρείται στο στήθος. Η επέμβαση διενεργείται συνήθως σε ασθενείς που υποβάλονται σε προληπτική μαστεκτομή, όπου αφαιρείται ένας υγιής μαστός προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου, σε περιπτώσεις βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού ή μετάλλαξης των γονιδίων BRCA 1 και BRCA 2.

Συντηρητική Χειρουργική Εκτομή με Διατήρηση του Μαστού

Αυτού του είδους η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει την ευρεία εκτομή του όγκου, δηλαδή την αφαίρεση του όγκου και ενός μικρού μόνο τμήματος του περιβάλλοντος υγιούς ιστού (γνωστή ως ευρεία τοπική εκτομή) με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του μαστού να διατηρείται και η θηλή συνήθως να παραμένει άθικτη. Στην πλειοψηφία των ασθενών αυτών συστήνεται η συμπληρωματική θεραπεία με ακτινοβολία του εναπομείναντος μαστού.

Η εν λόγω χειρουργική επέμβαση είναι μια πολύ καλή επιλογή καθώς, πέρα από το γεγονός ότι είναι μια επέμβαση μικρότερης χρονικής διάρκειας, οι ασθενείς αποφεύγουν να υποβληθούν σε μια επέμβαση μαστεκτομής (κατά την οποία γίνεται αφαίρεση όλου του μαστού). Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο, την έκταση καθώς και τη θέση του καρκίνου σε κάθε ασθενή.

Μια επέμβαση ευρείας τοπικής εκτομής πραγματοποιείται στα πλαίσια ημερήσιας νοσηλείας και διενεργείται υπό γενική αναισθησία, ενώ η θέση της ουλής εξαρτάται από την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο όγκος. Στην περίπτωση που ο όγκος δεν ψηλαφάται και η διάγνωση της νόσου γίνεται μόνο με μαστογραφία τότε , εισάγεται υπό ακτινολογικό έλεγχο ένα σύρμα οδηγός το οποίο και ταυτοποιεί την ακριβή περιοχή που πρέπει να αφαιρεθεί. Για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα η τομή θα πρέπει να γίνεται γύρω από τη θηλή ή στην υπομάστιο πτυχή, ωστόσο αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό και ως εκ τούτου, η ουλή θα είναι πιο εμφανής.

Είναι σύνηθες για τους ασθενείς να έχουν μια μικρή διαταραχή της αρχιτεκτονικής-εμβύθιση- στην περιοχή της εκτομής, η οποία μπορεί να γίνει πιο έντονη μετά την ακτινοβολία. Στην περίπτωση που αφαιρεθεί περισσότερο από το δέκα τοις εκατό (10%) του όγκου του μαστού, υπάρχει πιθανότητα ο θεραπευθείς μαστός να εμφανίσει σημαντική δυσμορφία ή διαφορά σε όγκο σε σχέση με τον υγιή μαστό. Σε αυτή την περίπτωση ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος μπορεί να συστήσει μια διαφορετική μέθοδο χειρουργικής επέμβασης προς αποφυγήν αυτού του προβλήματος, όπως μια επέμβαση Ογκοπλαστικής Χειρουργικής του Μαστού.

Ογκοπλαστική Χειρουργική του Μαστού

Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος είναι ένας έμπειρος χειρουργός τεχνικών ογκοπλαστικής χειρουργικής του μαστού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών αντικατάστασης και μετάθεσης (volume replacement nad volume displacement) της αφαιρεθείσας ποσότητας του μαστού. Συνήθεις τεχνικές περιλαμβάνουν την Μειωτική Μαστού, τη μετάθεση ιστού από την πλάτη, την κοιλιακή χώρα και τους μηρούς/γλουτούς για τη μερική ή και πλήρη ανάπλαση και συμμετροποίηση των μαστών.