Θεραπεία Ουλών

Οι κακής ποιότητας ουλές ενδεχομένως να προκύψουν ως αποτέλεσμα τραυμάτων(χειρουργικών ή μη) που η αρχική τους επούλωση δεν υπήρξε απρόσκοπτη και σύντομη (εξαιτίας λοίμωξης, κακής συρραφής, τάσης του τραύματος, ξένου σώματος, κλπ) ή από ένα εγγενές πρόβλημα στην επούλωση του κάθε ασθενούς.

Ανάλογα με την περίπτωση του ασθενούς, ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος μπορεί να προσφέρει μια σειρά από θεραπείες τόσο επεμβατικές, όπως άμεση εκτομή της ουλής και επανασυρραφή με ειδική τεχνική πλαστικής χειρουργικής (πλαστική τύπου Z ή W), όσο και μη επεμβατικές όπως τελευταίας τεχνολογίας Laser Fractional Erbium Glass 1540nm της εταιρίας Palomar, έγχυση στεροειδών, τοποθέτηση επιθεμάτων γέλης σιλικόνης καθώς και εφαρμογή πιεστικής επίδεσης των ουλών. Η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας μπορεί να συζητηθεί με τον κο Μπενετάτο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.

Οι δύο συνηθέστεροι τύποι προβληματικών ουλών είναι οι Υπερτροφικές Ουλές και τα Χηλοειδή.

Υπερτροφική Ουλή

Εμφανίζεται με τη μορφή επηρμένων ουλών οι οποίες χρειάζονται συνήθως ένα έως πέντε έτη για τη πλήρη υποχώρησή τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια ελαφρώς ευρύτερη, αλλά επίπεδη και ωχρή ουλή η οποία μπορεί να γίνει λεπτότερη και να απορροφηθεί ελάχιστα.

Χηλοειδή

Μπορεί να εμφανιστεί ως μια διογκωμένη και χρώματος ερυθρού ουλή, με τα όρια της να εκτείνονται πέρα από αυτά της αρχικής ουλής. Αυτό το είδος των ουλών τείνει να εμφανίζεται πιο συχνά σε ασθενείς της μαύρης φυλής εντούτοις, δεν περιορίζεται σε αυτόν τον τύπο δέρματος. Με την πάροδο του χρόνου η ουλή δεν θα ρικνωθεί ούτε θα επιπεδοποιηθεί , αλλά θα γίνει πολύ πιο σταθερή, επηρμένη, σκληρή και θα έχει συμπτώματα κνησμού (φαγούρα).

Όταν ένα χειλοειδές αφαιρεθεί, αρχικά η περιοχή που έγινε η εκτομή θα φαίνεται πάντα καλύτερη. Εντούτοις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ουλή μπορεί να επανεμφανιστεί με την πάροδο του χρόνου σε ποσοστό που κυμαίνεται από το είκοσι έως το εκατό τοις εκατό (20%-100%). Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά και άλλες θεραπευτικές επιλογές, πριν ο ασθενής προβεί σε μια χειρουργική επέμβαση επιδιόρθωσης χειλοειδούς. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα στην πλαστική χειρουργική. Συνδυαστικές θεραπείες όπως τοπική έγχυση στεροειδών, Laser Fractional Erbium Glass 1540nm, πιεστική θεραπεία ή χειρουργική εκτομή με διεγχειρητική έγχυση κορτιζόνης είναι μερικές από τις επιλογές που σας προσφέρει ο κος Μπενετάτος για την πληρέστερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Μετεγχειρητικές ή Μετατραυματικές/Μετευγκαυματικές Ουλές

Οι μετεγχειρητικές ή μετατραυματικές ουλές μπορούν πολύ εύκολα να διορθωθούν και να βελτιωθεί η εμφάνισή τους με Laser Fractional Erbium Glass 1540nm τελευταίας τεχνολογίας. Μερικές φορές όταν οι ουλές δημιουργούν ρικνωτικά φαινόμενα (αρθρώσεις,λαιμός κτλ) κρίνεται σκόπιμο να γίνει χειρουγική διόρθωση πρώτα (πλαστική τύπου Z ή W ή και τοποθέτηση μοσχεύματος) και στη συνέχεια να εφαρμοστεί το Laser Fractional. Το πρόβλημα του κάθε ασθενούς εξατομικεύεται και μια κλινική εξέταση από τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο θα αποκαλύψει τις ιδαιτερότητες σας ώστε να σας παρασχεθεί η καλύτερη συνδυαστική θεραπεία.