Γιατί να επιλέξετε τα Μόνιμα Ενέσιμα Εμφυτεύματα (Λίπος); 
Τα ενέσιμα εμφυτεύματα ή αλλιώς Fillers είναι η καλύτερη μέθοδος για την εξάλειψη βαθιών ρυτίδων στο πρόσωπο αλλά και μια εξαιρετική μορφή θεραπείας για τη βελτίωση του όγκου από περιοχές που σας απασχολούν και που πιθανώς χάθηκε με την πάροδο του χρόνου. Πρόκειται για μη επεμβατικές θεραπείες που διενεργούνται στα πλαίσια του ιατρείου και γίνονται με ή χωρίς τοπική αναισθησία.

Αυτόλογο Λίπος

Το Αυτόλογο Λίπος (λίπος από τον ίδιο μας τον οργανισμό) ανήκει στην κατηγορία των μόνιμων εμφυτευμάτων. Λαμβάνεται από από τον λιπώδη ιστό του ιδίου του ασθενούς, από μια περιοχή όπου υπάρχει περίσσεια, και κατόπιν ειδικής επεξεργασίας επαναεγχέεται με τη χρήση πολύ λεπτών βελονών στην περιοχή όπου επιθυμούμε, προσδίδοντας μόνιμο αποτέλεσμα στην αύξηση του όγκου. Βιβλιογραφικά μόνο το σαράντα με πενήντα τοις εκατό (40 με 50% ) του λίπους που εγχέεται επιβιώνει κάθε φορά, και είναι και αυτό που παραμένει μόνιμα στην θεραπευθείσα περιοχή. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποσότητα του λίπους που επιβιώνει κυμαίνεται πρακτικά από το δέκα έως το εκατό τοις εκατό (10 έως το 100%), γεγονός που θα πρέπει να κατανοηθεί πλήρως, πριν ο ασθενής προβεί στην εν λόγω παρέμβαση.

Οι Εγχύσεις Λίπους μπορούν να εφαρμοστούν στην περιοχή του προσώπου για την βελτίωση βαθιών ρυτίδων, ουλών, καθώς και για την ενίσχυση των χειλιών, και των περιοχών που έχουν γίνει πιο λεπτές με την πάροδο του χρόνου. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής της αυτόλογης μεταφοράς λίπους είναι η μονιμότητα του αποτελέσματος. Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση μπορεί να επαναληφθεί, όσες φορές χρειαστεί προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ανάρρωση μετά από τη χρήση εμφυτευμάτων

Διάρκεια θεραπείας 
Η θεραπεία της έγχυσης αυτόλογου λίπους θα διαρκέσει περίπου από τριάντα έως σαράντα πέντε (30 έως 45) λεπτά. Για τη θεραπεία μικρών περιοχών, μπορεί η διαδικασία να διεξαχθεί, υπό τοπική αναισθησία.

Χρόνος Ανάρρωσης 
Με τη διαδικασία μεταφοράς αυτόλογου λίπους η περιοχή που θεραπεύτηκε θα εμφανίζεται για λίγες ώρες κατόπιν της διαδικασίας ελαφρώς ερυθρή και διογκωμένη, ενώ στην περίπτωση που η θεραπεία έχει εφαρμοστεί στην περιοχή των χειλιών, ενδεχομένως να εμφανιστεί μια ελαφρά διόγκωση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε μερικές περιπτώσεις θα υπάρξουν κάποιοι μώλωπες/μελανιές, οι οποίοι όμως θα υποχωρήσουν πλήρως με το πέρας δύο εβδομάδων.

Χρόνος Αποχής από την Άσκηση 
Οι ασθενείς θα πρέπει να αποφύγουν την έντονη άσκηση την ημέρα της θεραπείας.

Τελικά Αποτελέσματα μετά τη θεραπεία με Ενέσιμα Εμφυτεύματα

Θα είστε σε θέση να δείτε τα αποτελέσματα άμεσα. Αρχικά βέβαια θα είναι ελαφρώς πιο έντονα από το αναμενόμενο, ιδιαίτερα με τη χρήση αυτόλογου λίπους, λόγω της διόγκωσης ιστών η οποία όμως θα υποχωρήσει πολύ σύντομα. Εντούτοις, το τελικό αποτέλεσμα θα φανεί σε είκοσι τέσσερις έως εβδομήντα δυο (24 έως 72) ώρες.

Αυτόλογο Λίπος 
Οι Εγχύσεις Αυτόλογου Λίπους είναι πιο απρόβλεπτες όσον αφορά την χρονική διάρκεια επιβίωσής του. Από το λίπος που εγχέεται αυτό που επιβιώνει θα παραμείνει εφόρου ζωής, και συνήθως είναι το σαράντα με πενήντα τοις εκατό (40-50%) του λίπους που εγχέεται κάθε φορά.