Χειρουργικές Επεμβάσεις Σώματος για τον Άνδρα

Επισκόπηση της Αισθητικής Χειρουργικής Επέμβασης Σώματος

Όλο και περισσότεροι άνδρες απολαμβάνουν πλέον τα οφέλη της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής, η οποία τους βοηθά να δείχνουν και να αισθάνονται καλύτερα. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος, είναι ένας πλήρως καταρτισμένος αισθητικός πλαστικός χειρουργός και μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές της Αισθητικής Πλαστικής Χειρουργικής με απόλυτη επιτυχία και ασφάλεια, ώστε να σας δώσει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Είτε επιθυμείτε να βελτιώσετε τις συνέπειες της γήρανσης ή να διορθώσετε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, ο κος Μπενετάτος μπορεί να επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανδροπρεπή εμφάνισή σας.

Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος προσφέρει μια σειρά Χειρουργικών Επεμβάσεων για την βελτίωση του σώματος , συμπεριλαμβανομένων της Λιποαναρρόφησης και της Κοιλιοπλαστικής.

Φάρμακα

Ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση. Ως προληπτικό μέτρο, δεν πρέπει να λαμβάνονται φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού ή φυτικά προϊόντα/φάρμακα προ της χειρουργικής επεμβάσεως και για 3 ημέρες κατόπιν αυτής. Επίσης, θα πρέπει αυστηρώς να αποφευχθεί η λήψη μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων όπως ασπιρίνη (salospir), ιμπουπροφένη (Nurofen), δικλοφενάκη (Voltaren) και κάθε άλλη αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα ιατρό. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο να φέρετε ένα κατάλογο των οποιωνδήποτε συνταγογραφημένων φαρμάκων που λαμβάνετε για τον προεγχειρητικό σας έλεγχο.

Κάπνισμα

Αν είστε καπνιστής επιχειρήστε να διακόψετε το κάπνισμα τουλάχιστον έξι εβδομάδες πριν και μια εβδομάδα μετά την χειρουργική επέμβαση καθώς έτσι θα μειωθεί δραματικά η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Λιποαναρρόφηση

Η Λιποαναρρόφηση μπορεί να εφαρμοστεί για τη θεραπεία περιοχών του σώματος που φέρουν ανεπιθύμητο περιττό λίπος. Οι άνδρες συνήθως εναποθέτουν το περιττό λίπος στην περιφέρεια της μέσης τους και γύρω από τα όργανα εντός της κοιλιακής χώρας. Το λίπος αυτό τείνει να δίνει την εμφάνιση ενός «βαρελιού» στην περιοχή του στήθους και της κοιλιάς.

Παρά το γεγονός ότι η Λιποαναρρόφηση θεωρείται μια εξαιρετική μορφή θεραπείας για τους άνδρες, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για την αφαίρεση του λίπους που βρίσκεται κάτω από το δέρμα και όχι το ενδοκοιλιακό λίπος. Ως εκ τούτου, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό του περιττού λίπους προέρχεται από το λίπος που βρίσκεται εντός της κοιλιακής χώρας, μόνον η ολική απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει.

Η τεχνική της Λιποαναρρόφησης στηρίζεται στην ενεργητική απομάκρυνση του λίπους με αναρρόφηση από μικρές οπές στο δέρμα της τάξης χιλιοστών.

Στη συνέχεια ακολουθεί η παθητική ρίκνωση του δέρματος στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο για να δοθεί το τελικό αποτέλεσμα του μειωμένου και βελτιωμένου περιγράμματος του σώματος. Ως εκ τούτου, αυτό εξαρτάται από την ικανότητα του δέρματος να ρικνωθεί. Η ικανότητα αυτή ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή , την ποιότητα και την ελαστικότητα του δέρματος καθώς και την ηλικία του ασθενούς. Για να αφαιρεθεί το λίπος γίνονται τομές 3- 4mm, οι οποίες όταν επουλώνονται είναι μετά βίας διακριτές. Μία συσκευή αναρρόφησης με τη χρήση μακρών ατραυματικών βελονών 2-4 mm αφαιρεί το λίπος.

Κοιλιοπλαστική

Η κοιλιοπλαστική είναι ιδανική για άνδρες που έχουν πλεονάζον δέρμα, λίπος ή και ραγάδες στην περιοχή της κοιλιακής χώρας, συνήθως ως αποτέλεσμα της υπερβολικής απώλειας βάρους. Η επέμβαση αυτή εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο για την εκ νέου διαμόρφωση του περιγράμματος της κοιλιακής χώρας, οδηγεί σε μερική απώλεια βάρους και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μέσο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος επιλέγει να διενεργεί την κλασική επέμβαση κοιλιοπλαστικής σε άνδρες ασθενείς. Η κλασική κοιλιοπλαστική περιλαμβάνει την αποκόλληση του δέρματος από τους υποκείμενους κοιλιακούς μύες και την αφαίρεση του λιπώδους ιστού και του δέρματος που βρίσκεται μεταξύ ομφαλού και εφηβαίου. Ένα από τα βασικότερα πλεονέκτημα της κλασικής Κοιλιοπλαστικής είναι ότι πριν από την συρραφή του δέρματος, ο κος Μπενετάτος μπορεί να συσφίξει τους υποκείμενους κοιλιακούς μύες προκειμένου να δοθεί ένα πολύ βελτιωμένο σχήμα και να μειωθεί η περιφέρεια της μέσης.

Η μετεγχειρητική ουλή θα εκτείνεται περίπου από το τη μια λαγόνια ακρολοφία έως την άλλη, θα είναι αρκετά κόκκινη αρχικά και θα ατονίσει ικανοποιητικά με την πάροδο του χρόνου, αλλά ενδεχομένως να χρειαστούν ένα με δυο χρόνια έως ότου φτάσει σε αυτό το σημείο.