Ανισομαστία – Ασυμμετρία

Γιατί να επιλέξετε χειρουργική διόρθωση της Ανισομαστίας

Είναι φυσιολογικό οι γυναίκες να έχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά στο μέγεθος του κάθε μαστού. Ωστόσο, για μερικές γυναίκες, η διαφορά τόσο στο μέγεθος όσο και στο σχήμα του κάθε μαστού είναι πολύ μεγαλύτερη. Κατανοούμε ότι η ασυμμετρία αυτή μπορεί να κάνει μια γυναίκα να αισθάνεται πολύ αμήχανα όσον αφορά στη εμφάνισή της, καθώς επίσης να προκαλέσει δυσκολίες σχετικά με την προσαρμογή του στηθόδεσμου και των ρούχων.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές σχετικά με τη βελτίωση της ανισομαστίας. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος είναι ένας εξειδικευμένος ιατρός σε αυτόν τον τομέα, διορθώνοντας πολύ σημαντικές και δύσκολες περιπτώσεις ασθενών με ανισομαστία. Για να γίνει αυτό εφαρμόζονται πολλές και διαφορετικές τεχνικές κατά περίπτωση ασθενούς, έχοντας ως βάση τον συνδυασμό των τεχνικών της Μειωτικής Στήθους, της Ανόρθωσης Μαστών (Μαστοπηξία), της Αυξητικής Στήθους με ενθέματα σιλικόνης, της Μεταφοράς Αυτόλογου Λίπους και της Αποκατάστασης Μαστών με την τεχνική των διατατήρων ιστών και μονίμων ενθεμάτων σιλικόνης.

Είδη Ασυμμετρίας

Υπάρχουν τρεις τύποι Ασυμμετρίας:

1) Αναπτυξιακή Ασυμμετρία Μαστών-Ανισομαστία

Η Αναπτυξιακή Ασυμμετρία Μαστών είναι ο πιο κοινός τύπος Ανισομαστίας, όπου οι δύο μαστοί έχουν ένα κανονικό μεν σχήμα, διαφορετικό δε μέγεθος. Ένα επίσης κοινό είδος ανισομαστίας που εμπίπτει σε αυτή την ομάδα, είναι η ύπαρξη ενός μικρού, κωνικού σχήματος, προέχοντος μαστού και ενός μεγαλυτέρου, όχι τόσο κωνικού μαστού με συνοδό πτώση.

2) «Σωληνωτός» Μαστός

Είναι μια ανωμαλία που αφορά στο σχήμα του μαστού-σωληνωτό. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαστός/μαστοί είναι σε σχήμα σωληνοειδές, το παρέγχυμα του βρίσκεται κατά κύριο λόγο εγκλωβισμένο και περιορισμένο πίσω από τη θηλή, με πολύ μικρή βάση, ψηλότερη υπομάστιο πτυχή από το φυσιολογικό και συνήθως πολύ μικρό μέγεθος, με πτώση και δυσανάλογα μεγάλη θηλή.

3) Σύνδρομο Poland

Αυτό προκύπτει εφόσον υπάρχει απουσία των υποκείμενων μυών και σε μερικές περιπτώσεις των πλευρών.

Θεραπεία/Αντιμετώπιση

H επιλογή της μεθόδου θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και το σχήμα των μαστών σας, και από το αν θέλετε να διορθώσετε τον έναν ή και τους δυο μαστούς. Εάν το πρόβλημα είναι μόνο θέμα μεγέθους, υπάρχουν τρεις επιλογές:

Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσετε ένα ραντεβού με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο, ο οποίος θα είναι σε θέση να σας δώσει συμβουλές για την καλύτερη επιλογή της τεχνικής για διόρθωση της όποιας ασυμμετρίας.

Ανάρρωση από την επέμβαση διόρθωσης Ασυμμετρίας Μαστών

Η ανάρρωσή σας θα εξαρτηθεί από τη μέθοδο της επέμβασης που έχετε υποβληθεί και μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας.

Πιθανές Επιπλοκές από την επέμβαση διόρθωσης Ασυμμετρίας Μαστών

Οι κίνδυνοι αυτής της χειρουργικής επέμβασης δεν είναι υψηλοί, όμως θα εξαρτηθούν από την ακριβή μέθοδο της χειρουργικής επέμβασης που εφαρμόζεται. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες Αυξητικής, Μειωτικής Μαστών.