Προβλήματα Ενθεμάτων Σιλικόνης

Προβλήματα Ενθεμάτων Σιλικόνης και η αντιμετώπισή τους

Οι ασθενείς που φέρουν ενθέματα σιλικόνης μπορεί να εμφανίσουν μια ποικιλία προβλημάτων, τα οποία ενδεχομένως να σχετίζονται είτε με το ίδιο το ένθεμα (συμπεριλαμβανομένης της σκλήρηνσης του μαστού λόγω δημιουργίας «κάψας», της ρήξης του ενθέματος, της υπερβολικής αναδίπλωσης του εξωτερικού σάκου τους, του λανθασμένου μεγέθους του ενθέματος κτλ.) είτε με αλλαγές στο δέρμα το οποίο υπέρκειται του ενθέματος της σιλικόνης (πτώση του δέρματος ή της θηλής και κακή ποιότητα ουλών). Τις περισσότερες φορές όμως υπάρχει ένας συνδυασμός των παραπάνω προβλημάτων, οπότε είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό μαστού, όπως τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο, για την ομαλή διεξαγωγή μιας τόσο απαιτητικής επέμβασης.

Σκλήρυνση των Ενθεμάτων Σιλικόνης | Δημιουργία «Κάψας»

Η δημιουργία της «κάψας» προκύπτει όταν το σώμα σχηματίζει γύρω από το ένθεμα ένα στρώμα ουλώδους ιστού, το οποίο, παρόλο που δεν είναι από μόνο του επικίνδυνο, δημιουργεί προβλήματα όταν αυτό ρικνώνεται. Περίπου το 10% των ασθενών σχηματίζουν τέτοια ανεξέλεγκτη δημιουργία ρικνωτικής ουλής σε μια περίοδο δέκα ετών, και ένας μικρός αριθμός ασθενών τις αναπτύσσουν πολύ νωρίτερα. Ορισμένοι τύποι ενθέματος, συμπεριλαμβανομένων των ενθεμάτων φυσιολογικού ορού, των ενθεμάτων τραχείας επιφανείας και πολυουρεθάνης ενδεχομένως να έχουν έναν ελαφρώς χαμηλότερο κίνδυνο σκλήρυνσης.

Οι επιλογές για τη θεραπεία της Σκλήρυνσης περιλαμβάνουν την αφαίρεση του ενθέματος και του ουλώδους ιστού(«καψας») και την αντικατάσταση του ενθέματος με ένα καινούργιο. Εφόσον είναι εφικτό, θα ήταν προτιμότερο να γίνει αλλαγή της θέσεως του ενθέματος, π.χ αντί να τοποθετηθεί υπό του μαστού, να τοποθετηθεί υπό του μυός. Επίσης, εφόσον προστεθεί ένα νέο ένθεμα, θα πρέπει συνήθως να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο σε μέγεθος. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μετά την απομάκρυνση του ενθέματος, η ασθενής θα αποκτήσει μια μεγαλύτερη ουλή.

Μια άλλη επιλογή είναι η αφαίρεση του ενθέματος και στη συνέχεια η ανάπλαση του υπόλοιπου μαστού με την διενέργεια της επέμβασης Ανόρθωσης Μαστών (Μαστοπηξία). Η εν λόγω επέμβαση είναι μια εξαιρετική μορφή θεραπείας, εφόσον η ασθενής έχει αρκετό μαζικό ιστό ώστε να διαμορφωθεί με αυτό τον τρόπο ένα ικανό σχήμα μαστού. Στην περίπτωση που υπάρχει έντονη χαλάρωση του δέρματος συνοδευόμενη από ρίκνωση της κάψας, θα χρειαστεί ο συνδυασμός προσθήκης ενός νέου ενθέματος και μιας επέμβασης ανόρθωσης μαστών (augmentation mastopexy).

Ρήξη Ενθέματος Σιλικόνης

Η ρήξη ενθέματος σιλικόνης προκαλεί εύλογα μεγάλη ανησυχία στους ασθενείς και είναι ένα πρόβλημα το οποίο επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια των πορισμάτων για την ασφάλεια των ενθεμάτων PIP που χρησιμοποιήθηκαν ανά τον κόσμο την περίοδο 2011 και 2012. Παρόλο που ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ Ενθέματα PIP στις χειρουργικές του επεμβάσεις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και τα καλύτερα ποιοτικώς ενθέματα εγκυμονούν ένα μικρό κίνδυνο ρήξης με την πάροδο του χρόνου. Παρόλο που η ρήξη του ενθέματος σιλικόνης μπορεί να είναι αρκετά ανησυχητική, η αντιμετώπισή της δεν θεωρείται επείγουσα και μπορεί να διενεργηθεί σε εύλογο χρονικό σημείο, αναλόγως με την ευκολία του κάθε ασθενή.

Ενδοκαψική ρήξη του ενθέματος

Εδώ και πάνω από σαράντα έτη υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα Ενθέματα Σιλικόνης είναι πολύ ασφαλή . Όταν αυτό το είδος ενθέματος θραύει, η σιλικόνη μπορεί να παραμείνει εντός της «κάψας» (γνωστό και ως ενδοκαψική ρήξη) χωρίς να διαρρεύσει εντός του μαστού. Σε αυτή τη περίπτωση, είναι πιο δύσκολο να γίνει αντιληπτή η ρήξη καθώς τα συμπτώματα είναι πολύ αμυδρά και τα προβλήματα, που μπορεί να προκληθούν βραχυπρόθεσμα, ελάχιστα.

Εξωκαψική ρήξη του ενθέματος

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η ρήξη μπορεί να προκαλέσει διαρροή σιλικόνης εκτός της κάψας και εντός του μαστού (εξωκαψική ρήξη). Όταν συμβαίνει αυτό, το ένθεμα πρέπει πάντοτε να αφαιρείται, καθώς μπορεί να καταστεί προβληματικό και να προκαλέσει σχηματισμό σωματιδίων σιλικόνης, εναποθέσεις σιλικόνης στην περιοχή των λεμφαδένων της μασχάλης και πιθανές παραμορφώσεις του μαστού καθώς και εμφάνιση λοιμώξεων.

Χαλάρωση Δέρματος, Πτώση ή Κακής Ποιότητος Oυλές

Ανάλογα με το πρόβλημα χαλάρωσης του δέρματος του μαστού της κάθε ασθενούς, το στήθος μπορεί να ανορθωθεί ξανά με το τίμημα βέβαια της δημιουργίας νέων τομών . O κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος μπορεί επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο αντικατάστασης των ενθεμάτων ταυτόχρονα με την ανόρθωση, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την ηλικία των Ενθεμάτων Σιλικόνης.

Πτυχώσεις στο δέρμα

Οι πτυχώσεις στο δέρμα, μετά από αυξητική μαστού με σιλικόνη , προκύπτουν όταν οι φυσικές πτυχώσεις του ενθέματος είναι ευδιάκριτες μέσω του δέρματος. Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με λεπτό δέρμα μαστού ή σε εκείνους που είχαν Ενθέματα Σιλικόνης κάτω από το μαστό και όχι κάτω από το μυ.

Θεραπεία | Αντιμετώπιση

Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές θεραπείας συμπεριλαμβανομένης: