Ο πλαστικός χειρουργός Κ. Μπενετάτος σας ενημερώνει για την Ρινοπλαστική

Γιατί να Επιλέξετε την Επέμβαση της Λειτουργικής Ρινοπλαστικής;

Εάν αισθάνεστε ότι η μύτη σας είναι πολύ μεγάλη, μακριά, με «καμπούρα» ή έχει οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που σας απασχολεί, η ρινοπλαστική μπορεί να αλλάξει την συνολική σας εμφάνιση και στην αυτοπεποίθησή σας. Είναι επίσης ο μόνος τρόπος διόρθωσης της αναπνοής σας μέσω της λειτουργικής ρινοπλαστικής.

Η Επέμβαση Εν Συντομία

Η Λειτουργική Ρινοπλαστική έχει την ικανότητα να διορθώσει οποιαδήποτε ατέλεια σας απασχολεί στη μύτη σας. Ανάλογα με την περιοχή που πρέπει να διορθωθεί επιλέγουμε και την αντίστοιχη μέθοδο. Δύο είναι οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι-η «Ανοιχτή» Ρινοπλαστική και η «Κλειστή» Ρινοπλαστική.

Η διαφορά τους έγκειται στο ότι στην Ανοιχτή μέθοδο υπάρχει μια μικρή τομή στη στυλίδα (δέρμα μεταξύ των δύο ρωθώνων) της τάξης των τριών χιλιοστών, η οποία όμως μετά από τρεις μήνες έχει πρακτικά εξαλειφθεί, προσφέροντας όμως πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την Κλειστή. Για το λόγο αυτό είναι και η μέθοδος που επιλέγει ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος στο 95% των περιπτώσεων Ρινοπλαστικής.

Ράχη Μύτης ή Ύβος (Καμπούρα) Ο προέχων ύβος της ράχης της ρινός είναι το συχνότερο πρόβλημα που απασχολεί το 60-70% των Ελλήνων ασθενών που προσέρχονται αναζητώντας τη λύση μέσω της Ρινοπλαστικής. Κατά τη διόρθωση του ύβου (καμπούρας) το χόνδρινο και οστέινο τμήμα της ράχης αφαιρούνται, προσφέροντας το επιθυμητό σχήμα.

Κορυφή της Μύτης/Ακρορρίνιο (Tip of the nose) Στην περίπτωση που το πρόβλημα εντοπίζεται στην κορυφή της μύτης ( πιο ογκώδης κορυφή-”boxy tip”- ή πιο στρογγυλή) η ρινοπλαστική πάλι θα δώσει τη λύση. Αυτό επιτυγχάνεται με το να αφαιρεθεί τμήμα του χόνδρου που υποστηρίζει την κορυφή ή να γίνει αναδιαμόρφωσή του. Ο τρόπος που θα επιλεγεί θα προκύψει κατόπιν ενδελεχούς κλινικής εξέτασης από τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο κατά την επίσκεψή σας. Η εν λόγω διόρθωση μπορεί να διενεργηθεί είτε με την Κλειστή Ρινοπλαστική ή μέσω μιας μικρής τομής που γίνεται στην Στυλίδα με Ανοικτή Ρινοπλαστική.

Λειτουργική Ρινοπλαστική: Αναπνοή-Διάφραγμα-Ρινικές Κόγχες-Ρινικές Βαλβίδες

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι αυτή που περιλαμβάνει παρεμβάσεις τόσο στο διάφραγμα όσο και στην έσω ρινική βαλβίδα, με σκοπό τη βελτίωση της αναπνοής. Μια πλήρης κλινική εξέταση θα αποκαλύψει τα υποκείμενα προβλήματα και ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος θα σας προτείνει την κατάλληλη και πιο ενδεδειγμένη χειρουργική παρέμβαση.

Επανεπεμβάσεις Ρινοπλαστικής

Περίπου στο 10% των ρινοπλαστικών που διενεργούνται παγκοσμίως χρειάζεται μια δεύτερη επέμβαση για βελτίωση του αποτελέσματος ή τη διόρθωση επιπλοκών που αφορούν είτε στην αναπνοή είτε στην εμφάνιση. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος είναι σε θέση να βελτιώσει προβλήματα που υπάρχουν μετά από μια ανεπιτυχή επέμβαση ρινοπλαστικής χρησιμοποιώντας χόνδρινα ή οστέινα μοσχεύματα από άλλες περιοχές του σώματος. Μια ενδελεχής κλινική εξέταση θα αποκαλύψει τα υποκείμενα προβλήματα και ο γιατρός θα σας προτείνει την κατάλληλη και πιο ενδεδειγμένη χειρουργική παρέμβαση.

Ουλές

Τόσο η επέμβαση Κλειστής όσο και Ανοικτής Ρινοπλαστικής θα έχουν ως αποτέλεσμα την απουσία εμφανών ουλών. Η επέμβαση της Κλειστής Ρινοπλαστικής διενεργείται στο εσωτερικό της μύτης και οι ουλές που δημιουργούνται εσωτερικά μετά από ένα χρονικό διάστημα εξαφανίζονται. Στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση Ανοικτής Ρινοπλαστικής, η τομή που σχηματίζεται στην στυλίδα (δέρμα μεταξύ των δύο ρωθώνων) έχει εξαιρετική επούλωση και είναι πολύ δύσκολα διακριτή.

Φάρμακα

Ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση. Ως προληπτικό μέτρο, δεν πρέπει να λαμβάνονται φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού ή φυτικά προϊόντα/φάρμακα προ της χειρουργικής επεμβάσεως και για 3 ημέρες κατόπιν αυτής. Επίσης, θα πρέπει αυστηρώς να αποφευχθεί η λήψη μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων όπως ασπιρίνη (salospir), ιμπουπροφένη (Nurofen), δικλοφενάκη (Voltaren) και κάθε άλλη αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα ιατρό. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο να φέρετε ένα κατάλογο των οποιωνδήποτε συνταγογραφημένων φαρμάκων που λαμβάνετε για τον προεγχειρητικό σας έλεγχο.

Κάπνισμα

Αν είστε καπνιστής/καπνίστρια, προσπαθήστε να διακόψετε το κάπνισμα τουλάχιστον πέντε ημέρες προ και κατόπιν της χειρουργικής επέμβασης, καθώς έτσι θα μειωθεί δραματικά η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

rinoplastiki

Ανάρρωση Από τη Ρινοπλαστική

Διάρκεια της Επέμβασης

Η χειρουργική επέμβαση, ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται, διαρκεί περίπου μιάμιση με τρεισήμισι (1,30-3,50) ώρες.

Διάρκεια Νοσηλείας

Συνήθως η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο είναι για μια νύχτα.

Επίδεση Τραυμάτων και Αφαίρεση Ραμμάτων

Στην περιοχή της μύτης θα γίνει τοποθέτηση ενός νάρθηκα ο οποίος θα συγκρατείται από μια ταινία. Όταν υπάρχει παρέμβαση στο διάφραγμα τότε τοποθετούνται στο εσωτερικό της μύτης δύο λεπτά φύλλα σιλικόνης τα οποία και αφαιρούνται σε μια εβδομάδα, καθώς και μια ειδική γάζα η οποία και αφαιρείται σε δύο μέρες. Τα ράμματα από τη στυλίδα θα αφαιρεθούν σε μια εβδομάδα μαζί με το νάρθηκα, ο οποίος ωστόσο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ένα ακόμα μήνα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Χρόνος Αποχής από την Εργασία και Κοινωνική Δραστηριότητα

Παρόλο που ο χρόνος ανάρρωσης διαφέρει από άτομο σε άτομο , θα πρέπει να δίνεται στους ασθενείς ένα χρονικό περιθώριο δυο εβδομάδων για πλήρη ανάρρωση. Μολονότι οι περισσότεροι ασθενείς μετά την πάροδο τριών με πέντε ημερών θα αισθάνονται πολύ καλύτερα, ωστόσο πιθανώς να υπάρχουν μώλωπες (εξαφανίζονται μέσα σε μια εβδομάδα) καθώς και μια σχετική δυσκολία στην αναπνοή από τη μύτη που θα διαρκέσει έως και ένα μήνα.

Χρόνος Αποχής από την Άσκηση

Οι ασθενείς συνήθως είναι σε θέση να ανακτήσουν μια ήπια φυσική δραστηριότητα μέσα σε τρεις με πέντε ημέρες, να κολυμπήσουν σε τρεις εβδομάδες (εφόσον έχουν αναρρώσει πλήρως), ενώ η έντονη άσκηση (αερόβια άσκηση, κλπ) θα πρέπει να αποφεύγεται για τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Μετεγχειρητικές Οδηγίες

Την πρώτη ημέρα θα πρέπει να χαλαρώσετε και να ξεκουραστείτε, είτε στο νοσοκομείο είτε στο σπίτι σας.

Από την δεύτερη έως την έβδομη (2-7) ημέρα παρόλο που θα μπορείτε να σηκώνεστε και να κινείστε, εντούτοις, θα αισθάνεστε ακόμη κάποια ενόχληση, και θα πρέπει να προστατεύετε την μύτη σας και το νάρθηκα.

Από την έβδομη έως και την δέκατη τετάρτη (7-14) ημέρα το μεγαλύτερο μέρος του οιδήματος και οι μελανιές θα έχουν υποχωρήσει. Από εδώ και στο εξής, θα αρχίσετε να αισθάνεστε πολύ καλύτερα και μετά την πάροδο δέκα ημερών, θα μπορείτε να ξεκινήσετε μια ήπια άσκηση αυξάνοντας σταδιακά την ένταση.

Από την τρίτη εβδομάδα και μετά θα έχετε σχεδόν επανέλθει στους φυσιολογικούς σας ρυθμούς.

Το 60% του οιδήματος θα αποδράμει στον ένα μήνα και η μύτη θα συνεχίζει να βελτιώνεται έως και μετά από ένα χρόνο.

Οδήγηση

Οι ασθενείς θα πρέπει να αποφύγουν την οδήγηση έως ότου απαλλαγούν εντελώς από τον πόνο και το αίσθημα του περιορισμού. Αυτό προτείνεται ώστε οι ασθενείς να εξασφαλίσουν την κάλυψη από την ασφαλιστική τους εταιρία. Ενδεχομένως να χρειαστούν μια με δύο εβδομάδες για την πλήρη ανάρρωσή τους.

Μετεγχειρητική Παρακολούθηση

Ο επιπωματισμός θα αφαιρεθεί από τη μύτη σε δύο μέρες και θα γίνει αφαίρεση ραμμάτων, νάρθηκα και φύλλων σιλικόνης στη μια εβδομάδα. Θα έχετε προγραμματισμένες επισκέψεις με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο με την πάροδο δέκα ημερών και στη συνέχεια μετά από τρεις μήνες, έξι μήνες και ένα χρόνο, ώστε να διαπιστωθεί η ομαλή μετεγχειρητική σας πορεία. Δεν θα υπάρξει επιπλέον χρέωση για οποιαδήποτε παρακολούθηση σχετίζεται με την ρινοπλαστική σας.

Τελική Έκβαση της Επέμβασης

Μετά την ρινοπλαστική είναι συνήθης η εμφάνιση οιδήματος στην περιοχή της μύτης το οποίο προοδευτικά θα υποχωρήσει με την πάροδο δυο έως τεσσάρων εβδομάδων, ενώ το τελικό αποτέλεσμα της επέμβασης θα εξακολουθεί να βελτιώνεται κατά τη διάρκεια των πρώτων δώδεκα μηνών.

Πιθανές επιπλοκές από την Επέμβαση Ρινοπλαστικής

Η επέμβαση Ρινοπλαστικής είναι μια επέμβαση ρουτίνας και στέφεται με απόλυτη επιτυχία για τη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Εντούτοις, όπως και σε κάθε χειρουργική επέμβαση, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε ότι υπάρχει ενδεχόμενο εμφάνισης επιπλοκών. Οι επιπλοκές που ενδεχομένως προκύψουν αναφέρονται παρακάτω.

Αιμορραγία

Η εμφάνιση ελαφράς αιμορραγίας είναι συχνή και σταματά στις πρώτες είκοσι τέσσερις ώρες. Σε μικρό αριθμό περιπτώσεων (λιγότερο από 1%) η αιμορραγία μπορεί να είναι τέτοια ώστε να χρειαστεί να επιστρέψει ο ασθενής στο χειρουργείο προκειμένου να ελεγχθεί.

Ουλές

Τόσο η επέμβαση της Κλειστής όσο και της Ανοιχτής Ρινοπλαστικής θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία πολύ μικρών/ μη εμφανών ουλών. Για περαιτέρω πληροφορίες , δείτε «Ουλές» στο επάνω μέρος της σελίδας.

Φλεγμονή

Η εμφάνιση φλεγμονής είναι πολύ σπάνια αλλά ,εφόσον προκύψει, θα χρειαστεί να χορηγηθεί στον ασθενή μια θεραπεία αντιβιοτικών φαρμάκων.

Ανομοιομορφία δέρματος

Παρόλο που θεωρείται σπάνιο να εμφανιστεί, στην περίπτωση που αφαιρεθεί ύβος από τη ράχη της μύτης , το εναπομείναν οστό και ο χόνδρος ενδεχομένως να έχουν μικρές ανωμαλίες οι οποίες μπορεί να είναι διακριτές-ψηλαφητές κάτω από το δέρμα.

Αλλαγή στο χρώμα του δέρματος

Το δέρμα στη μύτη ενδεχομένως να γίνει λίγο πιο ροζ, αλλά αυτό τείνει να συμβαίνει μόνο στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επαναλαμβανόμενες χειρουργικές επεμβάσεις Ρινοπλαστικής.

Ασυμμετρία

Μπορεί να υπάρχουν λεπτές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών της μύτης από τη διαφορετική θέση του οστού ή του χόνδρου.

Πόνος

Μια μικρή ομάδα ασθενών βιώνουν κάποιο πόνο για αρκετές εβδομάδες κατόπιν της χειρουργικής επέμβασης.

Απώλεια της όσφρησης και της γεύσης

Είναι συνήθως παροδική, και όταν αυτή συμβεί επανέρχεται πλήρως μετά από μερικούς μήνες.

Οίδημα

Συνήθως οι ασθενείς εμφανίζουν ένα ελαφρύ οίδημα στην περιοχή της μύτης, και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση Ανοικτής Ρινοπλαστικής , το οίδημα είναι εντονότερο και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να υποχωρήσει.

Εάν αισθανθείτε οποιοδήποτε σύμπτωμα που ενδεχομένως σας ανησυχήσει, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 
Πατήστε εδώ για να δείτε τον χάρτη για το ιατρείο μας.