Facial Makeover (πρόσωπο – βλέφαρα – μέτωπο – μύτη)

Γιατί να επιλέξετε την επέμβαση Ολικής Αναδόμησης Προσώπου (Facial Makeover);

Με τον όρο Facial Makeover ή Ολική Αναδόμηση Προσώπου εννοούμε την διενέργεια ταυτόχρονα πολλαπλών χειρουργικών επεμβάσεων στην περιοχή του προσώπου στην ίδια χειρουργική συνεδρία. Έχει το πλεονέκτημα ενός ενιαίου χρόνου ανάρρωσης, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην χρειαστεί να υποβληθεί σε μια δεύτερη αναισθησία. Εφόσον αποφασίσετε να επιλέξετε τον συνδυασμό πολλαπλών επεμβάσεων, ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος θα συζητήσει, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, την επιλογή των επεμβάσεων που θα βελτιώσουν την εμφάνισή σας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Η Ολική Αναδόμηση Προσώπου είναι απόλυτα ασφαλής και πρακτική, ωστόσο είναι σημαντικό να είναι ενήμερος ο ασθενής ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεμβάσεων αντίστοιχα αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Η Επέμβαση Εν Συντομία

Είναι πλέον πολύ συνηθισμένη η διενέργεια μίας επέμβασης Βλεφαροπλαστικής σε συνδυασμό με μια επέμβαση Ανόρθωσης Προσώπου και Λαιμού (Facelift, Necklift). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου στην ανάρρωση του ασθενούς , καθώς τα οιδήματα και από τις δύο επεμβάσεις αποδράμουν ταυτόχρονα. κάνουν τον ίδιο χρόνο να υποχωρήσουν. Στο ίδιο χειρουργείο μπορεί να διενεργηθεί και μια Ανόρθωση Φρυδιών, οι ασθενείς όμως θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι θα υπάρξει επιπλέον οίδημα στην περιοχή του προσώπου και το χρονικό διάστημα ανάρρωσης και υποχώρησης των οιδημάτων τους θα διαρκέσει λίγο περισσότερο. Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος μπορεί να διενεργήσει μια επέμβαση Ανόρθωσης Προσώπου/Facelift σε συνδυασμό με μια αισθητική επέμβαση σώματος (πχ. αυξητική μαστού ή κοιλιοπλαστική), οι λεπτομέρειες της οποίας μπορούν να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας.

Η Ρινοπλαστική μπορεί επίσης να διενεργηθεί παράλληλα με αρκετές άλλες αισθητικές χειρουργικές επεμβάσεις του προσώπου ή του σώματος. Εξαίρεση αποτελεί για τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο ο συνδυασμός της Ρινοπλαστικής με την Βλεφαροπλαστική του Κάτω Βλεφάρου ή και της Ανόρθωσης Προσώπου/ Facelift, καθώς το οίδημα που δημιουργείται μετεχγειρητικά είναι τόσο έντονο που μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Ωστόσο, είναι δυνατόν να συνδυαστεί με μια επέμβαση Βλεφαροπλαστικής του Άνω Βλεφάρου αυξάνοντας μόνο την χρονική διάρκεια ανάρρωσης του ασθενούς.

Είναι για Εσάς ο Συνδυασμός Πολλαπλών Χειρουργικών Επεμβάσεων η Κατάλληλη Επιλογή;

Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς σας θα αξιολογήσει, εάν η εν λόγω επιλογή χειρουργικών παρεμβάσεων είναι κατάλληλη για εσάς. Πολλαπλές αισθητικές επεμβάσεις διενεργούνται μόνο όταν είναι σίγουρο ότι η μια επέμβαση δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της άλλης και ότι θα είναι απόλυτα ασφαλής για τον ασθενή. Μερικοί ασθενείς, όπως οι καπνιστές, οι υπέρβαροι και εκείνοι με ιστορικό αγγειακών θρομβώσεων έχουν υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών, γεγονός που δεν τους καθιστά κατάλληλους για χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας. Σε αυτή τη περίπτωση, ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος προτιμά να διαχωρίσει τις επεμβάσεις, σε δυο ξεχωριστές συνεδρίες.

Φάρμακα

Ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση. Ως προληπτικό μέτρο, δεν πρέπει να λαμβάνονται φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού ή φυτικά προϊόντα/φάρμακα προ της χειρουργικής επεμβάσεως και για 3 ημέρες κατόπιν αυτής. Επίσης, θα πρέπει αυστηρώς να αποφευχθεί η λήψη μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων όπως ασπιρίνη (salospir), ιμπουπροφένη (Nurofen), δικλοφενάκη (Voltaren) και κάθε άλλη αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα ιατρό. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο να φέρετε ένα κατάλογο των οποιωνδήποτε συνταγογραφημένων φαρμάκων που λαμβάνετε για τον προεγχειρητικό σας έλεγχο.

Κάπνισμα

Αν είστε καπνιστής/καπνίστρια, προσπαθήστε να διακόψετε το κάπνισμα για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε κάθε μια χειρουργική επέμβαση, καθώς έτσι θα μειωθεί δραματικά η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Ανάρρωση από την επέμβαση Ολικής Αναδόμησης Προσώπου/ Facial Makeover

Ο χρόνος ανάρρωσης σας θα εξαρτηθεί από τις επεμβάσεις στις οποίες θα υποβληθείτε. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις ενότητες των χειρουργικών επεμβάσεων, ωστόσο, μπορείτε κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς σας να λύσετε όλες τις πιθανές απορίες σας με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο.

Πιθανές Επιπλοκές από την Επέμβαση Αναδόμησης Προσώπου/ Facial Makeover

Στις χειρουργικές επεμβάσεις μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως λοίμωξη του αναπνευστικού, αιμάτωμα ή πολλές τραυματικές επιφάνειες ταυτοχρόνως. Επιπλοκές όπως εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή είναι ιδιαίτερα σπάνιες σε μεμονωμένες επεμβάσεις, μπορεί όμως να προκύψουν σε χειρουργικές επεμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας και, όταν εμφανιστούν, μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές. Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπ’ όψιν αυτούς τους κινδύνους, πριν προβείτε σε συνδυαστικές αισθητικές επεμβάσεις.