Mommy Makeover

Γιατί να Επιλέξετε την Επέμβαση Mommy Makeover;

Με τον όρο Mommy Makeover ή Μεταμόρφωση της Μητέρας εννοούμε την διενέργεια ταυτόχρονα δύο ή περισσοτέρων αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων – συνήθως αυξητική μαστού ή μειωτική μαστού με κοιλιοπλαστική – στην ίδια χειρουργική συνεδρία. Έχει το πλεονέκτημα ενός ενιαίου χρόνου ανάρρωσης, με αποτέλεσμα η ασθενής να μην χρειαστεί να υποβληθεί σε μια δεύτερη αναισθησία. Εφόσον αποφασίσετε να επιλέξετε τον συνδυασμό πολλαπλών επεμβάσεων, ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος θα συζητήσει, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, την επιλογή των επεμβάσεων που θα βελτιώσουν την εμφάνισή σας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Το Mommy Makeover είναι απόλυτα ασφαλές και πρακτικό, ωστόσο είναι σημαντικό να είναι ενήμερη η ασθενής ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεμβάσεων αντίστοιχα αυξάνεται και η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Η Επέμβαση Εν Συντομία

Η επέμβαση Μεταμόρφωσης της Μητέρας ή Mommy Makeover είναι μια συνήθης συνδυαστική χειρουργική επέμβαση η οποία επιτρέπει σημαντικές αλλαγές στο σώμα, χαρίζοντας πάλι στη γυναίκα τη χαμένη της αυτοπεποίθηση λόγω των αλλαγών που επήλθαν με την εγκυμοσύνη. Ο πιο κοινός συνδυασμός χειρουργικών επεμβάσεων είναι μια Κοιλιοπλαστική με μια επέμβαση στο Μαστό (Αυξητική, Μειωτική, Ανόρθωση ή συνδυασμός αυτών) ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις ,εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προστεθεί και Λιποαναρρόφηση σε μια μικρή περιοχή. Ο συνδυασμός της Κοιλιοπλαστικής με μια επέμβαση στο Μαστό δεν αυξάνει το χρονικό διάστημα ανάρρωσης της ασθενούς, καθώς η περιοχή του μαστού αναρρώνει και επουλώνεται ταχύτερα από ότι η περιοχή της κοιλιάς κατά την Κοιλιοπλαστική. Ο συνήθης χρόνος για μια επέμβαση Mommy Makeover είναι από δυόμιση (2,5) έως τέσσερις (4) ώρες, ανάλογα με τον ακριβή συνδυασμό των επεμβάσεων.

Είστε κατάλληλη υποψήφια για το Mommy Makeover;

Ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς σας θα αξιολογήσει, εάν η εν λόγω επιλογή χειρουργικών παρεμβάσεων είναι κατάλληλη για εσάς. Πολλαπλές αισθητικές επεμβάσεις διενεργούνται μόνο όταν είναι σίγουρο ότι η μια επέμβαση δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της άλλης και ότι θα είναι απόλυτα ασφαλής για τον ασθενή. Μερικοί ασθενείς, όπως οι καπνιστές, οι υπέρβαροι και εκείνοι με ιστορικό αγγειακών θρομβώσεων έχουν υψηλότερο ποσοστό εμφάνισης επιπλοκών, γεγονός που δεν τους καθιστά κατάλληλους για χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας. Σε αυτή τη περίπτωση, ο κος Κωνσταντίνος Μπενετάτος προτιμά να διαχωρίσει τις επεμβάσεις, σε δυο ξεχωριστές συνεδρίες.

Φάρμακα

Ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό θα πρέπει να λαμβάνεται πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση. Ως προληπτικό μέτρο, δεν πρέπει να λαμβάνονται φάρμακα χωρίς συνταγή ιατρού ή φυτικά προϊόντα/φάρμακα προ της χειρουργικής επεμβάσεως και για 3 ημέρες κατόπιν αυτής. Επίσης, θα πρέπει αυστηρώς να αποφευχθεί η λήψη μη στερινοειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων όπως ασπιρίνη (salospir), ιμπουπροφένη (Nurofen), δικλοφενάκη (Voltaren) και κάθε άλλη αντιπηκτική ή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα ιατρό. Θα ήταν επίσης πολύ χρήσιμο να φέρετε ένα κατάλογο των οποιωνδήποτε συνταγογραφημένων φαρμάκων που λαμβάνετε για τον προεγχειρητικό σας έλεγχο.

Κάπνισμα

Αν είστε καπνιστής/καπνίστρια, προσπαθήστε να διακόψετε το κάπνισμα για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σε κάθε μια χειρουργική επέμβαση, καθώς έτσι θα μειωθεί δραματικά η πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Ανάρρωση από το Mommy Makeover

Ο χρόνος ανάρρωσης σας θα εξαρτηθεί από τις επεμβάσεις στις οποίες θα υποβληθείτε. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στις ενότητες των χειρουργικών επεμβάσεων, ωστόσο, μπορείτε κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς σας να λύσετε όλες τις πιθανές απορίες σας με τον κο Κωνσταντίνο Μπενετάτο.

Πιθανές Επιπλοκές από το Mommy Makeover

Στις χειρουργικές επεμβάσεις μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών, όπως λοίμωξη του αναπνευστικού, αιμάτωμα ή πολλές τραυματικές επιφάνειες ταυτοχρόνως. Επιπλοκές όπως εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή είναι ιδιαίτερα σπάνιες σε μεμονωμένες επεμβάσεις, μπορεί όμως να προκύψουν σε χειρουργικές επεμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας και, όταν εμφανιστούν, μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές. Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπ’ όψιν αυτούς τους κινδύνους, πριν προβείτε σε συνδυαστικές αισθητικές επεμβάσεις.